Selvitysmies: Osatyökykyisiin ei luoteta tarpeeksi

Ennakkoluulot sekä luottamuksen ja tiedon puute ovat suurimpia esteitä osatyökykyisten työllistymiselle, sanoo selvitysmies Markku Lehto. Hänen mukaansa työllistymisessä on kysymys arvovalinnasta.

Kotimaa

Markku Lehdon mukaan osatyökykyisten työllistymisen esteenä on perimmiltään kysymys arvovalinnasta eli siitä, kuinka tärkeäksi heidän työllistymisensä koetaan ja miten paljon siihen halutaan panostaa. Nyt olisikin päätettävä, halutaanko osatyökykyiset siirtää sosiaaliturvan avulla pois työmarkkinoilta vai etsiä kestäviä tapoja työllistymiseen.

Selvitysmiehen mielestä niiden ihmisten asema, joilla on vajausta työkyvyssä paranee työmarkkinoilla vasta sitten, kun heidän työpanostaan pidetään tarpeellisena ja heihin luotetaan. Osatyökykyisiä pidetään nyt lähinnä ryhmänä, johon kohdistuu enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia.

Lehdon ensisijainen ehdotus onkin, että keskeiset toimijat arvioisivat, onko heillä edellytyksiä sitoutua mittaviin ponnistuksiin muun muassa kannusteiden, tukitoimien ja asenteiden muuttamiseksi niin, että työmarkkinat avautuvat kunnolla myös osatyökykyisille.

Arvioiden mukaan noin 30 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa ihmistä voisi tulla työmarkkinoille koko- tai osa-aikaisesti. Luku voisi olla jopa suurempi, mikäli suhtautuminen osatyökykyisten asemaan työyhteisössä ja -elämässä muuttuisi. Lehdon mukaan osatyökykyiset olisi nähtävä myönteisenä mahdollisuutena vastata työelämän muutoksiin.

Rehula: Kannustimia kehitettävä

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula (kesk.) otti keskiviikkona vastaan osatyökykyisten työllistymisen esteitä käsitelleen selvityksen. Rehula arvioi, että muutokseen on tahtoa ja halukkuuta. Hän kertoi myös olevansa valmis viemään työllistymisen parantamista eteenpäin.

- Meillä ei ole varaa jättää käyttämättä osatyökykyisten työpanosta. Asia on tärkeä sekä yksittäisen ihmisen että yhteiskunnan kannalta, Rehula sanoi.

Rehulan mukaan osatyökykyisten työllistyminen tukisi talouden kasvua ja pienentäisi sosiaalimenoja. Työntekijä- ja työnantajaosapuolten kanssa olisi myös sovittava kannustimista ja niiden kehittämisestä.

Lähteet: YLE Uutiset