Kaarina nähdään saaristoetappina

Tiehallinnon Kaarinaan laatima ohikulkutiesuunnitelma on tehty tarkoitushakuisesti ja osin virheellisesti, väittää ympäristöpäällikkö Jouni Saario. Suunnitelma hyödyttää hänen mukaansa lähinnä Turun ja Saaristotien välistä liikennettä, ei kaarinalaisia.

Kaarina
Lossit Paraisten ja Nauvon välillä.
Aleksi Hakala / Yle

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tekemä hanke on laskettu hyvin tarkoitushakuisesti ja vanhoihin laskelmiin perustuen: esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia varten kerätyt asukkaiden mielipiteet on sivuutettu, huokaa Saario.

- Tiehallinnon hanke perustuu edelleen vahvasti vanhaan olettamukseen, jonka mukaan Kirjalansalmen sillalta ajetaan suoraan pysähtymättä Valtatie 1:lle. Kuitenkin lähes 40 % Kirjalasalmen ylittävästä liikenteestä jää Kaarinan alueelle, kertoo ympäristöpäällikkö Jouni Saario.

Hänen mukaansa suunnitelma on ajateltu liikenteen näkökulmasta, ei ympäristön. Vain melun ympäristövaikutus on otettu huomioon uutta merkittävää linjausta tehtäessä.

- Tosiasiassa melu-, pakokaasu- ja pölypäästöt kasvavat merkittävästi ajateltujen liikenneympyröiden lähettyvillä. Suunnittelualueella on myös merkittävä hirvieläinalue, jonka vaikutusta esimerkiksi liikennevahinkoihin ei ole huomioitu lainkaan. Kartanotielle kaavailtu uusi liikenneympyrä myös katkaisisi täydellisesti Maakuntakaavan mukaisen viherkäytävän sekä läheiselle ranta-alueelle suunnitellun ulkoilureitistön.

Raju väkimäärän kasvu huomiotta

Oudosti on ympäristöpäällikön mukaan kokonaan jätetty huomioimatta vielä Ala-Lemun ympäristöön, Lemunniemeen, kaavoitetun 7000 asukkaan alueen vaikutus.

- Sinne muuttaa Piikkiön verran asukkkaita. Alueen liikenne tulee puurouttamaan suunnitellun tien aiotut liittymät, laskee Saario.

Uusi tie ja 16 metriä korkea silta ylittäisi Kuusistonsalmen Kurkelantien jatkeelta. Hän pitää parempana nykyisen tien parantamista.

Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta käsittelee ensimmäisenä suunnitelmaa keskiviikkoiltana. Loppullisen vastauksen ELY-keskukselle antaa kaupunginhallitus.

Lähteet: YLE Turku