Finnveralle 700 miljoonaa lainojen ja takausten rahoitukseen

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera saa myöntää 700 miljoonaa euroa investointi- ja käyttöpääomalainoja sekä takauksia suomalaisille yrityksille tänä vuonna. Asiasta päätti keskiviikkona hallituksen raha-asiainvaliokunta.

talous

700 miljoonaa voidaan myöntää lainoihin ja takauksiin, jotka eivät kuulu korkotukien piiriin. Valtuus on hieman suurempi kuin Finnveran viime vuonna myöntämien korkotuettomien lainojen ja takausten määrä, joka oli noin 650 miljoonaa euroa.

Kun mukaan luetaan aiemmin päätetyt valtuudet, Finnvera voi helpottaa yrityksten rahoitusongelmia tänä vuonna yhteensä noin 962,6 miljoonalla eurolla.

Valtion talousarviossa oli jo aiemmin päätetty, että Finnvera voi myöntää alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia luottoja noin 128 miljoonaa euroa. Elinkeinopoliittisin perustein tuettavia erityiskorkotuellisia lainoja voidaan myöntää 134 miljoonaa euroa.

Finnveran myöntämät korkotuettomat lainat ja takaukset ovat yhä varsin kysyttyjä, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö.

Vaikka talouskasvu on elpymässä, erityisesti pk-sektorin yritysten ongelmat ovat yhä suurempia kuin ennen taantumaa. Myös pankkien yritysrahoitukselle asettamat ehdot ovat edelleen melko kireät.

Myöntämisvaltuuksien määrässä on otettu huomioon rahoituksen kysyntään vaikuttavat seikat.

Lähteet: YLE Uutiset