Piispainkokous korostaa lapsen etua

Piispainkokous on päätynyt säilyttämään rippisalaisuuden, mutta korostaa, että lapsi on etusijalla. Piispainkokous täsmensi lasten seksuaalisiin hyväksikäyttötapauksiin liittyviä ohjeitaan.

Kotimaa

Piispainkokous korostaa, etteivät ilmoitus- ja vaitiolovelvollisuus ole ristiriidassa. Sen mukaan rippisalaisuuden säilyttäminen ja lastensuojelun edistäminen voivat toteutua yhtä aikaa. Piispainkokous kannustaa pappeja ilmoittamaan havainnoistaan entistä herkemmin. Ennen pappien piti ilmoittaa tietoonsa tulleista törkeistä hyväksikäyttötapauksista. Vaikeuksia on tuottanut se, että papin on ollut vaikea tietää teon törkeydestä.

Papilla ja lehtorilla on velvollisuus estää rikoksia ja suojella uhria, jos rippikeskustelussa tai sielunhoitotilanteessa tulee ilmi hyväksikäyttötapaus. Piispainkokouksen mukaan rippisalaisuuden kannalta on olennaista, ettei papille uskoutunut tule ilmi.

Kirkkolaissa säädetty rippisalaisuus ei koske maallikoita eikä kirkon muita työntekijöitä. Nykyisen lastensuojelulain mukaan kaikki seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat kuitenkin velvollisia puuttumaan asiaan.

Kirkon, sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteluissa on todettu aiemmin, ettei vaitiolo- ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiselle ole tarvetta.

Lähteet: YLE Uutiset