1. yle.fi
  2. Uutiset

Naisen euroa ei saada 85 senttiin lähivuosina

Hallituksen tavoitetta naisten ja miesten palkkaerojen kaventamisesta ei saavuteta lähivuosina. Nykyisellä tahdilla naisen euro nousee vuonna 2015 vajaaseen 84 senttiin.

Kotimaan uutiset
Pukumies ja -nainen.
Yle

Samapalkkaisuuden etenemistä selvittänyt varatuomari Juhani Salonius arvioi, ettei vuonna 2006 asetettua tavoitetta saavuteta vuoteen 2015 mennessä. Tarkoituksena oli kaventaa naisten ja miesten palkkaeroa 20 prosentista 15 prosenttiin. Palkkaerot ovat kaventuneet vain yhden prosenttiyksikön verran vuoteen 2009 loppuun mennessä.

Selvityksen mukaan hitaaseen muutoksen ovat syynä palkkaratkaisut, joihin ovat vaikuttaneet kuntien ja valtion velkataakka ja muut talouden ongelmat sekä epävarmuudet kansainvälisen talouden tulevaisuudesta.

Tasa-arvoministeri Stefan Wallinin (rkp) mukaan erityisesti kuntasektorin naisvaltaisille aloille suunnatut, palkkaeron kuromiseen tarkoitetut samanpalkkaisuuserät ovat taantuman myötä valuneet hukkaan.

- Palkkausopimusten taso on ollut sellainen, että samapalkkaisuuseriä ei ole voitu kohdentaa naisten palkkojen tasoon siten, että ne olisivat nousseet ripeämmin, Wallin sanoo.

Entinen valtakunnansovittelija Salonius toteaa, että työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa samapalkkaisuuden edistämisessä. Työpaikoilla tulisi hyödyntää paikallisia palkankorotuseriä ja tasa-arvosuunnitelmia. Lisäksi miehiä tulisi kannustaa perhevapaiden käyttöön, sillä pitkät perhevapaat ovat heikentäneet naisten urakehitystä ja palkkoja.

Työmarkkinajärjestöillä halua kaventaa palkkaeroja

Työmarkkinajärjestöjen mukaan sukupuolten palkkaeron kaventaminen on vaikeaa, mutta mahdollista.

Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen yhteisessä kannanotossa sanotaan, ettei hanskoja saa heittää naulaan, vaikka naisten ja miesten palkkaeron kaventuminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ei näytä todennäköiseltä.

Järjestöt korostavat ajanmukaisia palkkausjärjestelmiä ja työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmia. Järjestöt haluavat myös, että jo koulujen opinto-ohjauksessa rikotaan ahtaat sukupuolisidonnaiset roolimallit.

Järjestöt lupaavat tukevat toimia, joilla kannustetaan isiä perhevapaiden käyttöön ja perheen velvoitteiden tasaisempaan jakautumiseen.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi