Puu vielä vähän käytetty energianlähde

Suomi on vielä kaukana energiapuun hyödyntämisen tavoitteista. Metsä- ja bioenergia-alan toimijoiden mielestä Suomessa energiapuun käyttö on seuraavan vuosikymmenen aikana yli kaksinkertaistettava nykyisestä, jotta uusiutuvan energian osuutta voidaan kasvattaa EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti.

energiakasvit
YLE / Olli-Pekka Salli

Lassila & Tikanoja Oyj -konserniin kuuluva bioenergiayhtiö L&T Biowatti Oy avasi torstaina uuden toimiston Keminmaassa. Yhtiön tavoitteena on tehostaa energiapuun hankintaa pohjoisessa ja turvata siten luotettavat haketoimitukset nykyisille ja uusille asiakkaille. Yhtiö toimittaa haketta muun muassa Kemin Energialle, mutta puuta menee myös Ouluun ja länsirajan taakse.

Lapissa energiapuukauppa on ajoittain käynyt nihkeästi eikä se vieläkään ole metsänomistajien keskuudessa kovin suosittua. Energiapuuhakkuiden määrän tuplaaminen kymmenessä vuodessa on ainakin pohjoisen vinkkelistä kova tavoite, sanoo L&T Biowatti Oy:n metsäpalvelupäällikkö Timo Marttila.

- Tavoite on haastava, mutta se on toki saavutettavissa. Mekin olemme perustaneet asiantuntijaverkoston, joka palvelee metsänomistajia niin, että saataisiin puuenergiaa talteen.

Hoitolaskun sijasta hieman tuloa

Eniten metsänomistajia on askarruttanut energiapuun hinta. Harvennushakkuissa sen myynti on kuitenkin jo kannattavaa.

Metsäpalveluasiantuntija Pirkko Saastamoinen kertoo, että Lapissa metsänomistajia kannustetaan myymään energiapuuta metsänhoitotöiden yhteydessä.

- Metsänhoito tehdään koneella ja samalla otetaan se energiapuu talteen. Lähtisin markkinoimaan energiapuun keruuta metsänhoidolliselta kannalta. Siitä saa kuitenkin sen tulon, ettei tarvitse hoitotöistä laskua lähettää. Varsinainen puutili tehdään sitten 10-15 vuoden päästä.

L&T Biowatti tarjoaa metsänomistajille kokonaisratkaisuja, joihin sisältyy esimerkiksi kuitupuun korjuu sekä energiapuuksi soveltuvan puun korjuu, hakettaminen ja kuljetus asiakkaalle.

Energiapuusta ei vielä hittituotteeksi

Metsänomistajien keskuudessa energiapuusta ei todennäköisesti ole vielä hittituotteeksi. EU:n odotetaan viimeistään kesällä päättävän eduskunnassa jo hyväksytystä pienpuun energiatuesta, jonka odotetaan ainakin jonkin verran vilkastuttavan energiapuun korjuuta.

Tärkeintä on kuitenkin, että jos haketta markkinoidaan ja tuotetaan nykyistä huomattavasti enemmän, täytyy sille löytyä käyttäjiä myös tulevaisuudessa. Metsäpalvelupäällikkö Timo Marttila korostaa, että esimerkiksi Lapissa suunnitellulla biodiesel-hankkeella ja uusilla energialaitoksilla on tässä iso merkitys.

- Ei näistä metsistä voida keräystavoitteeseen päästä ilman, että näitä isoja hankkeita tulee tällekin alueelle.

Lähteet: YLE Perämeri