1. yle.fi
  2. Uutiset

Vertaistuki vetää verkon vauvapalstoille

Mikä on paras vaippamerkki? Olenko ainoa, joka tuntee yksinäisyyttä äitiyslomalla? Miten tulen toimeen uhmaikäisen kanssa? Lasta toivovat, odottavat ja jo lapsen saaneet etsivät vastauksia kysymyksiinsä yhä useammin netin vauvapalstoilta. Palstat antavat tukea ja tarjoavat yhteisöllisyyden kokemuksia, kertoo Jyväskylän yliopistossa tehty pro gradu-tutkielma.

terveys
YLE Keski-Suomi

Katja Niemelän tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Vauvapalstat verkkoyhteisöinä ja yhteisöllisyyden muodostajina osoittaa, että verkkoyhteisöt ovat osoittautuneet tärkeäksi tueksi etenkin naisille, jotka kaipaavat esimerkiksi hyväksyntää tunteilleen tai käytännön vinkkejä lastenhoitoon.

Niemelä haastatteli tutkimukseensa Helistin.fi-vauvapalstan käyttäjiä. Yli 70 prosenttia heistä piti vauvapalstaa yhteisönä. Suurin osa kertoi myös saaneensa uusia ystäviä palstan avulla.

Vauvapalstassa pidetään tärkeänä sitä, että se tarjoaa mahdollisuuden anonyyminä jakaa elämäntilanne muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

- Helistimessä on äitejä, joiden raskaus on samoilla viikoilla, joilla on uhmaikäinen lapsi tai joiden kuukautiskierto on yhtä epätoivoisessa ja hermostuneessa pisteessä, kertoo Niemelä.

Niemelän pro gradusta käy ilmi, että osalle vauvapalstan käyttäjistä verkkoyhteisöt ovat korvaamattoman tärkeitä. Yhteisöllisyyden muodostuminen on suurinta palstan suljetuissa ketjuissa, joissa osallistujat ovat tuttuja toisilleen eivätkä vieraat keskustelijat pääse sekoittamaan rutiineja. Yhteisöllisyyden tuntemiseen vaikuttaa myös se, kuinka pitkään palstaa on seurattu sekä se, miten hyvin palsta on opittu tuntemaan.

Yhteisöllisyys ja vertaistuki verkossa voi muuttua ystävyydeksi myös tosielämässä. Niemelän kyselyyn vastanneista 66 prosenttia kertoi saaneensa ystäviä vauvapalstan kautta ja peräti 71 prosenttia heistä pitää näihin yhteyttä kasvotusten.

Uusi ystävyyssuhde voi olla monelle äidille tervetullut, sillä oma turvaverkko saattaa olla kaukana tai sellainen voi puuttua kokonaan. Tämä selittyy osin sillä, että nykyisin suku ja perhe voivat olla kaukana.

Lähteet: YLE Keski-Suomi

Lue seuraavaksi