Puuta myydään innolla Etelä-Savossa

Eteläsavolaiset metsänomistajat ovat maan innokkaimpia puun myyjiä. Yli 70 prosenttia vähintään viisi hehtaaria metsää omistavista on myynyt tilaltaan puita vuosien 2004-2008 aikana. Luku on metsäkeskusalueiden välisessä vertailussa selvästi maan suurin ja tuntuvasti koko maan keskiarvoa, joka on 62%, korkeampi.

metsänomistajat
Metsäkone kaataa puita talvisessa metsässä.
Metsätyössä talvella.YLE / Jouni Kirvesmies

Myös metsänhoitotöitä tehdään keskimääräistä innokkaammin Etelä-Savossa. Tiedot perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen Metsänomistaja 2010 -tutkimuksen aineistoon. Maakunnan metsänomistajista keskimääräistä useampi ilmoittaa myös painottavansa taloudellisen tuloksen ohella muita arvoja ja hyötyjä.

-Lieneekö syy vai seuraus, että myös nykyisiin metsänhoito- ja kasvatusmenetelmiin erittäin tai melko tyytyväisten metsänomistajien osuus on maan korkein. Etelä-Savossa metsänomistajista keskimääräistä useampi luokittelee itsensä metsänhoidossa monitavoitteiseksi eli painottaa taloudellisen tuloksen ohella metsätaloudessaan myös muita arvoja ja hyötyjä, pohtii Etelä-Savon metsäkeskuksen johtaja Antti Heikkilä.

Kiinnostus omiin metsiin näkyy myös voimassa olevien metsäsuunnitelmien määrässä. Etelä-Savossa sellainen löytyy 58 %:lta metsänomistajista, mikä sekin on paras noteeraus Suomessa. Yksi syy metsänomistajien innostuneisuuteen on metsäammattilaisten aktiivisuudessa. Peräti 91 % Etelä-Savon metsänomistajista kertoo saaneensa henkilökohtaista neuvontaa metsäasioissa vuosien 2004-2008 aikana.

Sukupolvenvaihdoksia kaivataan

Uutta polvea metsänomistajakuntaan kaivataan kipeästi. Etelä-Savossa metsää omistavien keski-ikä on kivunnut jo 62 vuoteen.

- Olisikin tärkeää, että metsiä saataisiin siirrettyä tuleville sukupolville suunnitelmallisesti. Hyvissä ajoin suunnitellulla sukupolvenvaihdoksella varmistetaan, että metsät säilyvät tulevaisuudessakin niistä kiinnostuneiden ihmisten omistuksessa. Samalla voidaan välttää tilojen pirstomista ja säästää tuntuvasti veroseuraamuksissa, Antti Heikkilä sanoo.

Lähteet: YLE Etelä-Savo