1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Saimaa

Pien-Saimaan rehevöitymisestä syytetään turvetuotantoa ja maataloutta

Rannoilla asuvien mielestä vesistön tila on vähintäänkin jokseenkin huono. Pien-Saimaan kunnostusta pidetään erittäin tärkeänä asiana.

Saimaa
Sinilevää Lappeenrannan satamassa.
Paksut sinilevälautat peittivät veden Lappeenrannan satamassa viime syyskuussa.YLE

Tieto ilmenee Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kyselystä, johon vastasi yhteensä yli kolme sataa Pien-Saimaan rantojen vakituista ja kesäasukasta.

Selvästi merkittävimpinä syinä vesistön huonoon tilaan nähtiin turvetuotanto Taipalsaaren Suurisuolla sekä maataloudesta aiheutuva ravinnekuormitus.

Myös Saimaanharjun eteläpuolella oleva pengertie, hulevesien aiheuttama kuormituks, sekä Kaukaan tehtaiden päästöt nähtiin merkittävänä kuormittajana.

Pien-Saimaan kunnostustyöt nähdään tärkeänä

Lähes kaikki vastanneet pitivät Pien-Saimaan tilaa vähintäänkin jokseenkin huonona ja että vesistön kunto on huonontunut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana.

Syynä tähän ovat todennäköisesti runsaat sinilevähavainnot, joita 92 % vastaajista ilmoitti tehneensä. Myös rehevöitymistä oli havaittu laajasti.

Lähes kaikki vastanneet myös pitivät Pien-Saimaan tilan parantamista erittäin tärkeänä asiana.

Pumppaamoille kannatusta

Asukkailta kyseltiin myös mielipidettä vesistön tilan parantamiskeinoista.

Parhaimpana vaihtoehtona nähtiin veden johtaminen Suur-Saimaalta Maavedelle Kolhonlahti-Kolinlahti -välille rakennettavan pumppaamon avulla. Tätä ehdotusta kannatti 35 % vastaajista.

23% kannatti pumppaamon rakentamista Kutilan alueelle ja veden johtamista sitä kautta Maavedelle.

24% näki parhaimpana vaihtoehtona PIen-Saimaan tilan parantamisen muilla menetelmillä, kuin pumppaamon rakentamisella.

Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti myös olevansa valmis toimiin vesistön tilan parantamiseksi.

Lähteet: YLE Etelä-Karjala

Lue seuraavaksi