Parkkisakoista purkuhakemus korkeimpaan oikeuteen

Korkeimmalta oikeudelta yksityisoikeudelliset parkkisakot saanut mies vaatii asiassa tuomionpurkua. Purkuhakemuksen jättäjän mielestä korkeimman oikeuden ratkaisu rikkoo perustuslakia.

Kotimaa
Henkilö asettaa sakkolappua auton pyyhkimen alle.
Yle

Kiista yksityisoikeudellisista pysäköintivalvontamaksuista on jälleen saanut uuden käänteen. Korkeimmalta oikeudelta (KKO) vuosi sitten parkkisakkotuomion saanut helsinkiläismies vaatii nyt KKO:ta purkamaan ratkaisunsa. Mies katsoo, että tuomio on perustuslain vastainen.

Purkuhakemuksen taustalla on eduskunnan perustuslakivaliokunnan tuore kannanotto, jonka mukaan yksityistä pysäköinninvalvontaa koskenut lakiesitys oli perustuslain vastainen. Lakiesitys olisi toteutuessaan vahvistanut korkeimman oikeuden vuosi sitten luoman oikeuskäytännön.

KKO jyräsi käräjäoikeuden ja hovioikeuden

Korkein oikeus antoi viime vuoden maaliskuussa ratkaisun, jonka mukaan yksityisellä pysäköintiyhtiöllä oli oikeus periä kiinteistöyhtiön pihamaalla tapahtuneesta virheellisestä pysäköinnistä kirjoitetut valvontamaksut.

KKO katsoi, äänin 3-2, että auton pysäköiminen yksityiselle alueelle sai aikaan alueella olleiden opastetaulujen ehtojen mukaisen sopimuksen pysäköintiyhtiön ja autoilijan välille. KKO totesi, että sopimus sisälsi myös velvoitteen valvontamaksun maksamisesta siinä tapauksessa, että pysäköinti oli tapahtunut opasteessa mainittujen ehtojen vastaisesti.

Korkein oikeus katsoi kiistan olevan luonteeltaan puhtaasti sopimusoikeudellinen. Näin KKO ei nähnyt asiassa mahdollisia julkisen vallan käyttöön liittyviä ongelmia.

Aiemmin sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat olleet tyystin toisilla linjoilla. Ne hylkäsivät pysäköintiyhtiön nostaman kanteen autoilijaa vastaan.

Niin käräjäoikeus kuin hovioikeuskin totesivat, että valvontamaksu on rangaistuksenluonteinen seuraamus ja että sellaisen voi langettaa vain viranomainen.

Perustuslakivaliokunta jyräsi korkeimman oikeuden

Eduskunta hylkäsi muutama päivä sitten lakiesityksen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa lakiesityksen hylkäämistä suurten perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Merkittävän julkisen vallan käytöstä voidaan säätää vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Lakivaliokunta oli samoilla linjoilla, ja niin hanke raukesi.

Perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok.) ovat käyneet kirpeätä sananvaihtoa asian tiimoilta.

Asianajaja: KKO:n linjaus selkeästi perustuslain vastainen

Oikeudenkäymiskaaren mukaan purkuhakemus voi menestyä vain, jos hakemuksen kohteena oleva tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

Purkuhakemuksen jättäneen miehen asianajaja Atik Ali pitää purkamisen edellytyksiä nyt selvänä. Ali muistuttaa, että tuomarin on tunnettava perustuslakienkin sisältö viran puolesta.

- Oleellista tässä jutussa on se, että meidän vastapuolenamme olleen valvontayhtiön menettely on keskeisiltä ja olennaisilta osin ollut samankaltaista kuin nyt hylätyssä lakiesityksessä ajateltiin säädettäväksi.

- Me katsomme, että korkeimman oikeuden ratkaisu on selkeästi perustuslain vastainen.

Lähteet: YLE Uutiset/ Ari Mölsä