Perussuomalaiset nuoret lakkauttaisivat valtion kehitysavun

Perussuomalaiset Nuoret vaatii, että nykymuotoinen valtiojohtoinen kehitysapu lopetetaan. Nuorisojärjestö syyttää nykyistä kehitysapua korruptiota ja tehotonta byrokratiaa ylläpitäväksi.

Vaalit 2011

Perussuomalaisten Nuorten mukaan nykyinen kehitysapu ei lisää yksityistä taloudellista toimeliaisuutta tai peruskansalaisten hyvinvointia. Valtaeliitin tukeminen vie kohdemaan kansalaisten päätöksentekovaltaa sekä murentaa demokratiakehitystä, järjestö katsoo.

Järjestö pitää ratkaisuna kansalaisten keskinäistä rajat ylittävää yhteistyötä, kuten mikrolainoja, suoria sijoituksia ja kummilapsitoimintaa.

- Korostan vapaaehtoista ja omaehtoista auttamisenhalua, sanoo Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Järjestön mukaan peruskansalaisten taloudellisen aseman vahvistaminen luo edellytykset todelliselle kansanvallalle ja pohjan terveelle talouskasvulle. Uudenlainen yhteistyö myös antaisi sillanpääaseman suomalaisille pk-yrityksille kasvaville markkinoille ja nykymuotoisen kehitysavun lopettaminen säästäisi Suomen valtiolta noin miljardi euroa vuodessa, Perussuomalaiset Nuoret katsoo.

Lähteet: YLE Uutiset