Norja rauhoittaa Lofoottien saariston öljynporaukselta

Lofoottien saaristossa ei enää sallita öljynetsintää. Norjan hallitus päätti asiasta kokouksessaan perjantaina. Öljynetsintäkiellolla varmistetaan, ettei luonnoltaan herkällä alueella tapahdu Meksikonlahden kaltaista öljyonnettomuutta.

luonto

Norjan keskusta-vasemmistolainen hallitus on pohtinut jo kauan, kuinka laajalle alueelle öljynetsintälupia voidaan myöntää. Uuden päätöksen mukaan Lofootit ja sen vieressä oleva Vesterålenin saaristo jätetään öljynetsinnältä rauhaan. Merialue on tärkeä turskan lisääntymisalue ja muutenkin ainutlaatuinen luontokohde.

Hallituksen pöydällä oli esitys aloittaa öljynporauksen ympäristövaikutusten arviointi, mikä olisi ollut ensimmäinen askel poraustoiminnassa.

Öljyteollisuus saa uusia porausalueita pohjoiselta Barentsinmereltä, missä uskotaan olevan suuret öljy- ja kaasuvarannot.

Öljyteollisuus ei ole tyytyväinen ratkaisuun. Lofoottien alueella olisi myös mittavat öljyvarannot, jotka olisi saatu käyttöön suhteellisen nopeasti.

Barentsinmeren alue on öljynetsinnän kannalta paljon vaikeampaa. Uusien porausalueiden käyttöönotto kestää ainakin kymmenen vuotta. Tätä ennen Norjan öljyntuotanto ehtii vähentyä selvästi.

Norjan ympäristöväki ja vihreä puolue ovat iloinneet hallituksen päätöksestä, joka tosin on voimassa vain vaalikauden loppuun, eli vuoteen 2013.

Lähteet: Reuters, AFP