1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. jäteveden käsittely

Jätevesiratkaisu hiertää Kemiönsaarella

Suunnitelma keskittää Kemiönsaaren jätevedet Taalintehtaan puhdistamoon herättää vastusta asukkaiden ja mökkiläiset keskuudessa. Jätevesimäärän kaksinkertaistumisen pelätään heikentävän puhdistamon laskupaikkana toimivan Falkön selän vesistön tilaa. Hanketta vastaan kerätään adressia.

Kuva: YLE

Taalintehtaalla asuva Martti Murto on suivaantunut suunnitelmista keskittää Kemiönsaaren kunnan jätevedet Taalintehtaan puhdistamoon. Hänen mielestään riittää, että jo nyt yksikkö purkaa päivittäin Falkön selälle reilut 500 kuutiota prosessin läpi käynyttä jätevettä. Keskittämishankkeen myötä määrä kaksinkertaistuisi.

- Meidän suurin valttimme on puhdas ja kaunis saaristo. On täysin järjestöntä edes ajatella tällaista hanketta. Sen lisäksi, että Falkön rantamilla on runsaasti vakituista ja mökkiasutusta, läheisyydessä löytyy myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita Natura-kohteita.

Martti Murron mielestä jätevesiasiat pitäisi hoitaa kuntoon investoimalla Kemiön ja Västanfjärdin puhdistamoihin. Vaatimuksen tueksi kerätään kunnan päättäjille huhtikuussa toimitettavaa adressia.

Kemiönsaaren Vesi Oy:n toimitusjohtaja Roger Hakalax on kuitenkin eri linjoilla. Jätevesien keskittämistä Taalintehtaalle puoltavat sekä talous- että ympäristösyyt. Kemiön ja Västanfjärdin puhdistamot vaatisivat yhteensä yli kuuden miljoonan euron saneerauksen, jotta ne täyttäisivät kiristyvät lupaehdot. Lisäksi molempien yksikköjen purkuputket sijaitsevat ympäristön kannalta haavoittuvammissa kohdissa.

- Uuden puhdistuslinjan rakentaminen Taalintehtaalle maksaisi pari miljoonaa euroa vähemmän. Lisäksi käyttökustannukset laskevat. Siirtolinjan rakentamiseen on puolestaan mahdollisuus saada huomattava valtionavustus. Puhdistus modernissa yksikössä on myös ympäristön kuormituksen kannalta parempi ratkaisu.

- Nykynormit ja vaatimukset jäteveden käsittelyssä ovat sellaiset, että tavallinen ihminen ei edes asumisessa tai virkistyskäytössä huomaa, että Falkön vesistöön purkautuu enemmän jätevettä, rauhoittelee Hakalax.

Kemiön kunnanhallitus ja valtuusto käsittelevät jätevesihanketta huhtikuussa. Aiheesta järjestetään myös yleisötilaisuus 11. huhtikuuta.