Maakunnan kiviaines kartoitetaan

Etelä-Savossa suunnitellaan laajaa kiviainesten kartoitusta. Hanke kohdistuu koko maakuntaan, mutta painottuisi seuduille, joilla kiviainesten tarve on suurinta.

maakunnat
Kiviaineksen tutkimusta
YLE

Projektiin osallistumisesta ovat kiinnostuneet muun muassa Etelä-Savon ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus, maa- ja vesirakennus- sekä asfalttialan yritysten etujärjestö Infra ry sekä joukko kiviainesalan yrittäjiä. Myös kuntia pyydetään mukaan.

Etelä-Savossa toteutettiin viimeksi kiviainesinventointi vuosina 2004-2006. Aineistojen yhteensovittamisen tuloksena esitettiin kunnittain soranottoon mahdollisesti soveltuvia alueita.

Lähteet: YLE Etelä-Savo