Työryhmä: Laittomasta työntekijästä rapsut työnantajalle

Laittomasti Suomessa olevan henkilön palkkaamisesta pitäisi määrätä työnantajalle seuraamusmaksu, ehdottaa asiaa pohtinut työryhmä. Maksu olisi vähintään tuhat ja enintään 30 000 euroa.

Kotimaa

Seuraamusmaksua korottaisivat esimerkiksi työntekijän palauttamisesta koituneet kustannukset. Maksua puolestaan laskisi se, että työnantaja on hoitanut velvoitteensa hyvin.

Sääntöjen noudattamista valvoisivat työsuojelusta vastaavat viranomaiset yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa. Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtisi Oikeusrekisterikeskus.

Työministeri Anni Sinnemäki pitää hyvänä, että työnantajaa kannustetaan olemaan palkkaamatta muita kuin työluvan saaneita työntekijöitä. Sinnemäen mukaan näin voidaan vaikuttaa myös siihen, että työnantajat hoitavat kaikkein huono-osaisimpien ulkomaalaisten työsuhteisiin liittyvät kysymykset aiempaa paremmin.

Työryhmässä oli edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Suomen Yrittäjistä, SAK:sta, STT:sta ja Akavasta.

Lähteet: YLE Uutiset