Kaivosriita riehuu Kiirunassa

Ruotsin valtiollisen kaivosjätin LKAB:n kaivosluvan kaatuminen Ruotsin ympäristöylioikeudessa on sytyttänyt kovan kiistan. Oikeus hylkäsi viime viikolla LKAB:n Svappavaaran uuden kaivoksen luvan. Kaivosyhtiö jatkaa louhintaa ilman lupaa. Norrbottenin lääninhallitus ja Ruotsin ympäristövirasto Naturvårdsverket ovat yhtiön menettelyn laillisuudesta eri mieltä.

luonto
Kiirunan kaupunki kaivoksen reunalla
Kiirunan kaupunkiYLE

Kiistakaivos sijaitsee Kiirunan Svappavaarassa, muutama kymmenen kilometriä kaakkoon LKAB:n pääkaivokselta Kiirunavaarasta.

Viime toukokuussa kaivosyhtiö piti siellä uuden kaivoksen vihkiäiset. Vihkiäisohjelman mukaan tilaisuudessa grillattiin, pidettiin juhlapuhe ja sitten ammuttiin Gruvberget – nimisen avokaivoksen ensimmäinen räjäytyskenttä.

LKAB oli saanut Uumajan käräjäoikeudelta kaivosluvan vain viikkoa aiemmin ja piti hurjaa kiirettä. Se ryhtyi avokaivoksen louhimiseen, vaikka Ruotsin ympäristövirasto oli valittanut ympäristöalioikeutena toimivan käräjäoikeuden lupapäätöksestä ympäristöylioikeuteen eli Miljööverdomstoleniin.

Puutteellinen lupahakemus

Kiirunan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta piti alusta alkaen kaivosyhtiön lupahakemusta liian suppeana ja pelkäsi sen johtavan vakaviin ympäristöhaittoihin sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Lautakunta korosti, ettei se vastusta sinänsä uutta kaivosta, mutta vaati laajaa ympäristöselvitystä, joka kattaa sekä kaivosyhtiön tähänastisen että uuden toiminnan Svappavaarassa.

Ruotsin ympäristövirasto piti alun perin lupahakemusta ja Uumajan käräjäoikeuden antamaa kaivoslupaa ympäristölain vastaisena.

Samaan tulokseen päätyi viime viikolla Svean hovioikeuden yhteydessä toimiva Ruotsin ympäristöylioikeus. Se kumosi käräjäoikeuden antaman luvan ja hylkäsi LKAB:n hakemuksen. Ympäristöylioikeuden mukaan kaivosyhtiön lupahakemus oli suppea ja puutteellinen erityisesti kaivoksen vesistöihin ja ilmaan tulevien päästöjen, melun sekä jätteiden loppusijoittamisen osalta.

Suututti LKAB:n ja maaherran

Ruotsin Lappia 120 vuotta hallinnut kaivosyhtiö LKAB vastasi ympäristöylioikeuden tuomioon pelottelemalla. Yhtiön nettisivuilla olevassa tiedotteessa uhataan, että Gruvbergetin sadan työntekijän työpaikka loppuu, yhtiölle koituu kymmenien miljoonien eurojen tappiot vuodessa ja maine asiakkaiden silmissä tuhoutuu.

Myös Norrbottenin maaherra Per-Ola Eriksson suuttui. Hän piti ympäristöylioikeuden tuomiota seuraavana päivänä tiedotustilaisuuden, moittien Radio Norrbottenin mukaan voimakkaasti ympäristölainsäädäntöä, joka uhkaa läänin elinkeinoja.

Maaherra kahdessa roolissa

Maaherran suuttumus herätti keskustelun tämän kaksoisroolista. Maaherra istuu myös LKAB:n hallituksessa. Maaherran johtama lääninhallitus valvoo viranomaisena, että kaivosyhtiö LKAB noudattaa ympäristölakeja. Asiasta vastaava ministeri Stefan Attefall selvittää maaherran rooleja.

Maaherra Per-Ola Erikssonin mukaan jääviysongelmaa ei ole. Radio Norrbottenin haastattelussa Eriksson sanoi että Ruotsin hallitus on nimittänyt hänet sekä maaherraksi että LKAB:n hallituksen jäseneksi eikä hän ota osaa lupa-asioiden käsittelyyn.

Lääninhallitus sallii LKAB:n kaivostoiminnan jatkumisen Gruvbergetissä ympäristöylioikeuden tuomiosta huolimatta. Ympäristöylioikeuden mukaan kaivosyhtiöllä ei ole hylkäävän tuomion vuoksi kaivoslupaa. Ruotsin ympäristöviraston mukaan LKAB:n pitää lopettaa toiminta kaivoksella. Kaivosyhtiön mukaan lupa tulee aikanaan.

Kiirunan ympäristöpäällikkö arvostelee

Radio Norrbottenin haastattelema Kiirunan kaupungin pitkäaikainen ympäristöpäällikkö Mats Lahti arvostelee voimakkaasti kaivosyhtiötä niskoittelusta ja maaherraa kaksoisroolista. Lahti pitää vääränä maaherran hallitusjäsenyyttä kaivosyhtiössä, jonka ympäristövaikutukset alueella ovat suuret.

Kaksikymmentä viisi vuotta Kiirunan kaivoskaupungin ympäristöpäällikkönä ollut Lahti sanoo, että kaivosyhtiö koettelee lupahakemuksella ympäristölain ja viranomaisten rajoja ja kestävyyttä. Lahti oli aiemmin ympäristöpäällikkö, nyt hän on ympäristötarkastaja ja virkavapaalla kesään saakka.

Lahden mukaan on korkea aika, että LKAB alkaa noudattaa lakeja. Valtion kaivosyhtiön pellettilaitoksen puhdistusmenetelmät ovat 30 vuotta vanhat ja yhtiö on lykännyt uudistuksia. Lääninhallitus on Lahden mukaan perusteettomasti antanut LKAB:lle lykkäystä päästömääräysten noudattamisessa vuodesta toiseen. Hänen mukaansa Gruvbergetin uuden avokaivoksen päästöt tulevat olemaan moninkertaiset aiempaan verrattuna. LKAB:n kotisivujen mukaan kaivosyhtiö on maailman ympäristöystävällisin.

Talvivaaran ympäristölupa tarkistetaan

Pohjois-Ruotsin kaivoskohu kertoo kaivannaisteollisuuden kuumeesta pohjoisessa. Meillä Suomessa Sotkamossa oleva Talvivaara Oy:n kaivos perustettiin rytinällä. Jälkeenpäin ympäristöluvan ylittäneet kaivoksen haju-, pöly-, vesistö- ja melupäästöt ovat yllättäneet sotkamolaiset.

Sotkamon kunta painostaa nyt kaivosyhtiötä vaatimalla kaivosalueen ulkopuolelle kulkeutuvien päästöjen poistamista, ennen kuin uraanintuotanto voi alkaa. Talvivaara oy:n uraaniluvasta päättää valtioneuvosto vaalien jälkeen.

Kaivosyhtiön ympäristöpäästöt arvioidaan joka tapauksessa uudelleen, kun yhtiö joutuu tarkistuttamaan luvan kolmen vuoden kaivostoiminnan jälkeen. Siinä menettelyssä vaikutusalueen asukkailla on mahdollisuus tehdä huomautuksia ympäristöluvasta päättävälle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Lähteet: YLE Oulu / Tapani Leisti