Huhtiniemen pilvenpiirtäjä madaltuu

Lappeenrannan Huhtiniemeen suunniteltu hotellitorni on madaltumassa 17-kerroksisesta 14 1/2 -kerroksiseksi. Myös arkkitehtikilpailu järjestettäneen. Tekninen lautakunta käsittelee asemakaavaehdotusta keskiviikkona.

Kuva: Buildia Oy

Useissa asemakaavasta annetuissa mielipiteissä pidettiin hotellia korkeutensa vuoksi sopimattomana Saimaan rantamaisemaan. Kaavoittaja, Pöyry Finlandin Matti Veijovuori ilmoittaa vastineessaan kerrosluvun alentamisesta.

Samoin hanketta eteenpäin vievä Buildia -yhtiö pitää kaavoittajan mielestä nyt velvoittaa täytäntöönpanosopimuksessa arkkitehtikilpailun järjestämiseen.

Keskiviikkona teknisen lautakunnan käsittelyyn tulevasta asemakaavasta jätettiin viranomaislausuntojen lisäksi kuusitoista mielipidettä eri yhteisöiltä ja yksityisiltä kansalaisilta.

Vastineista päätellen ne eivät juurikaan tuo muita muutoksia alueen suunnitteluun. Kaavoittaja ilmoittaa kuitenkin, että kaupunki hakee Ely- keskukselta moottoriliikenne kieltoa Nuottasaaren ja Huhtiniemen väliin vesiliikenne- ja maastoliikennelain nojalla.

Myös kevyen liikenteen raitti rannassa muutetaan yhtenäiseksi. Joidenkin huomauttajien vaatimukseen maakaupan muuttamisesta kaupungille edullisemmaksi asemakaava ei ota kantaa.

Vielä päättäjien hyväksyntää vailla olevan täytäntöönpanosopimuksen mukaan lopulliset kauppakirjat tehdään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua asemakaavan tulosta lainvoimaiseksi.

Sopimusluonnoksen mukaan Buildian on rakennettava kolmen vuoden kuluessa tonttikaupan allekirjoituksesta ja tai rakennusluvan saannista 80 prosenttia hotellirakennuksesta ja neljännes kylpylästä oheistiloineen.

Jos ehto ei täyty, Buildia joutuu myymään maan takaisin kaupungille ostohintaan.