Jonkka: Hätäkeskusuudistus puutteellinen

Hätäkeskusuudistuksessa oli lukuisia puutteita, sanoo oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Uudistuksen johtaminen ja valvonta oli uudistuksen alussa liian heikkoa sekä ministeriötasolla että Hätäkeskuslaitoksen sisällä, sanoo Jonkka. Hänen mielestään uudistuksessa olisi edellytetty tiukkaotteista seurantaa ja uudistuksen perusteellisempaa sisäänajoa heti alkuvaiheessa.

Keravan hätäkeskuksen virkailija

Oikeuskansleri kritisoi hätäpuheluiden käsittelyä liian mekaaniseksi. Avun tarve arvioidaan hätäpuhelusta ilmenevien avainsanojen kautta, vaikka eri toimialojen tehtävien tunnistaminen ja arvioiminen edellyttää Jonkan mukaan erilaista osaamista.

Hätäkeskuslaitoksen ongelmana on ollut toiminnan alusta lähtien henkilöstön riittävyys ja vaihtuvuus. Jonkan mukaan uudistusta valmisteltaessa ei kuitenkaan osattu arvioida henkilöstön tarvetta. Valmistelussa ei myöskään osattu ottaa huomioon toimintaympäristön muuttujia, kuten matkapuhelimien yleistymisen vaikutusta hätäpuheluiden lisääntymiseen.

Päivystäjien yhteisen tietojärjestelmän saaminen hätäkeskuksille on kangerrellut pahoin. Oikeuskanslerin mukaan keskeisestä roolistaan huolimatta tietojärjestelmien kehittämiseen ei ole ohjattu tarpeeksi resursseja.

Vuonna 2001 käynnistetty hätäkeskusuudistus yhdisti pelastustoimen kunnalliset hätäkeskukset, poliisin hälytyskeskukset sekä sosiaali- ja terveystoimen kiireellisten ilmoitusten vastaanoton valtion ylläpitämiin hätäkeskuksiin. Uudistuksen tavoitteena oli riittävän henkilöstömäärän takaaminen ympäri vuorokauden ja hätäkeskuspalveluiden tarjoaminen koko väestölle ajankohdasta riippumatta.

Hätäkeskus vastaanottaa hätäpuheluita ja lähettää paikalle oikeanlaista apua. Toimintaa hoitaa sisäasiainministeriön alainen Hätäkeskuslaitos. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on seurannut Hätäkeskuslaitoksen toimintakykyä vuodesta 2008.