1. yle.fi
  2. Uutiset

Pääkaupunkiseutu suitsii sekakäyttöä

Pääkaupunkiseudun kunnat kiristävät yleisesti väärinkäytettyjen lääkkeiden määräämistä, kirjoittaa Mediuutiset. Koko maassa bentsodiatsepiinien myynti on laskenut kymmenessä vuodessa kolmanneksen.

Kotimaan uutiset

Helsinki tiukensi rauhoittavien lääkkeiden määräämistä pari vuotta sitten, mutta netissä kehutaan, kuinka helposti lääkkeitä voi lääkäriltä saada.

Hankalien ja aggressiivisten potilaiden vuoksi jotkut lääkärit ovat itse pyytäneet sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoa Valviraa rajoittamaan heidän oikeuksiaan kirjoittaa reseptejä. Valvira on auttanut lääkäreitä asiassa, ja lääkärit ovat voineet todeta potilaille, ettei heillä ole oikeutta kirjoittaa kyseistä reseptiä.

Valvira suosittelee vapaaehtoista rajoitusta

Valvira suosittelee menettelyä lääkäreille, jotka ovat pulassa potilaidensa kanssa. Lääkäri voi pyytää määräaikaista rajoitusta oikeuteensa määrätä lääkkeitä. Näissä tapauksissa reseptioikeudet palautuvat automaattisesti määräajan päätyttyä.

Jos Valvira vie omien selvitystensä perusteella oikeudet, lääkärin on todistettava viranomaisille, että hän parantanut tapansa, jotta oikeudet palautuvat.

Uusi suositus vireillä

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat selkiyttäneet ohjeistusta bentsodiatsepiinien määräämisestä. Suositus on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

Lausunto lähtee lähiaikoina kuntiin viimeiselle lausuntokierrokselleen. Suositus selventää ja laajentaa vanhaa ohjeistusta, joka annettiin vuonna 2007.

Lähteet: YLE Uutiset

Lue seuraavaksi