Haukiluomaa kehitetään yleissuunnitelmalla

Tampereen Haukiluoman kehittämiseksi laaditaan yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ottaen huomioon alueen kokonaisrakenne, kaupunkikuva ja ympäristöarvot.

Työtä varten alueelle on laadittu Maisema- ja ympäristöselvitys sekä Rakennetun ympäristön inventointi ja arvottaminen -selvitys.

Ensi viikolla järjestetään työpajatyyppinen asukasilta, jossa kootaan asukkaiden ja muiden toimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Haukiluomasta. Asukasilta pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 17.30 alkaen Lamminpään koulun ruokalassa.