Järjestöt haluavat oikeuden nostaa kanteita kansalaisten puolesta

SAK ja kymmenen kansalaisjärjestöä haluavat järjestöille itsenäisen kanneoikeuden. Järjestöjen mukaan seuraavan hallituksen tulisi valmistella laki kanneoikeudesta, jolla voitaisiin puuttua työelämän, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden epäkohtiin.

Kotimaa

Järjestöjen kannaoikeuden perusteella esimerkiksi ammattiliitto voisi riitauttaa alipalkkauksen työntekijöiden puolesta, jos työntekijät eivät itse uskaltaisi tuoda epäkohtaa esille. Samoin vammaisjärjestö voisi nostaa kanteen, jos kunta ei järjestäisi henkilölle vammaispalvelulain mukaisia tukitoimia.

Järjestöjen mukaan kanneoikeus vahvistaisi ihmisoikeuksia, sillä se parantaisi kansalaisten oikeuksien toteutumista ja lisäisi oikeusturvaa.

Järjestöjen kanneoikeutta perustellaan myös sillä, että yksittäiselle ihmiselle syrjinnän riitauttaminen on vaikeaa. Järjestöt uskovat, että uudistuksella olisi ennaltaehkäisevä vaikutus, sillä jo tieto mahdollisesta kanteen nostamisesta tukisi kansalaisten oikeuksien toteutumista ilman oikeusprosesseja.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Fintiko Romano Forum - Suomen Romanifoorumi, Kuurojen liitto, Kynnys, Näkövammaisten Keskusliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Seta, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen venäjänkielisten yhdistysten liitto, Trasek, Vammaisfoorumi ja Vapaa-ajattelijoiden liitto.

Lähteet: YLE Uutiset