Merellä Fukushiman lähellä voimakasta säteilyä

Merivedestä lähellä Japanin Fukushiman onnettomuusydinvoimalaa on mitattu suuri määrä radioaktiivista jodia. Voimalasta vastaava Tepco on mitannut merivedestä lähellä voimalaa säteilyarvoja, jotka ylittävät sallitut rajat yli tuhatkertaisesti. Suomen säteilyturvakeskus pitää tietoa vakavana.

Ulkomaat
Insinöörit tutkivat Fukushima Daiichi 1 voimalan päävalvomon tiloja 23 maaliskuuta.
Insinöörit tutkivat Fukushima Daiichin päävalvomon tiloja 23. maaliskuuta.EPA / NUCLEAR AND INDUSTRIAL SAFETY AG

Mittaukset tehtiin Tyynellävaltamerellä noin 300 metrin päässä Fukushiman ydinvoimalasta. Vedestä otetuissa näytteissä oli radioaktiivista jodi-131-isotooppia noin 1 250-kertaa enemmän kuin lailliset arvot sallivat.

Tepcon edustaja sanoo, että määrä on huomattava: puoli litraa tällaista vettä sisältää yhtä paljon jodia kun on ihmisen vuosiannos.

Pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin useissa viime viikolla otetuissa näytteissä. Torstaina voimalayhtiö Tepco kertoi, että voimalan läheltä otetuissa merivesinäytteissä oli radioaktiivista jodia yli 140 kertaa enemmän kuin on sallittua.

- Aina kun radioaktiivisia aineita pääsee ympäristöön, ilmaan tai mereen, tilanne on vakava, huomauttaa Säteilyturvakeskuksen ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen.

Japanin viranomaiset ilmoittivat tarkastavansa meriveden säteilymäärät 30 kilometrin päähän Fukushiman ydinvoimalasta.

Työt reaktorien jäähdyttämiseksi jatkuvat

Fukushiman ydinvoimalan reaktoreita ja polttoainesauvoja on yritetty viilentää merivedellä sen jälkeen, kun niiden jäähdytyslaitteet lakkasivat toimimasta maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Torstaina energiayhtiö Tepco kertoi pumppaavansa reaktoreihin jälleen makeaa vettä meriveden sijaan.

Osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että meriveden pitkäaikainen käyttö voi haitata reaktoreiden jäähtymistä.

- Toistaiseksi ei ole tullut esiin sellaista, että suolaveden vaikutus olisi selvästi tullut esiin reaktoreiden toiminnassa. Sitä on tietysti hirveän vaikea verrata, koska ei tiedä mikä sen tilanne makean veden kanssa olisi, kertoo Säteilyturvakeskuksen ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen.

Valtonen huomauttaa, että suolavesi ruostuttaa metallipintoja. Lisäksi se ei tee hyvää polttoaineille.

- On syytä siirtyä mahdollisimman nopeasti makean veden käyttöön, jotta saadaan puhdistettua suola pois ja päästään helpompaan tilanteeseen, Valtonen muistuttaa.

Voimalarakennuksista yritetään myös pumpata radioaktiivista vettä. Ydinturvallisuusviranomainen Hidehiko Nishiyama kertoo, että he suunnittelevat turvallista tapaa pumpata vettä niin, ettei sitä pääse ympäristöön.

Radioaktiivista vettä on löytynyt kolmesta reaktorirakennuksesta. Torstaina kaksi voimalan työntekijää joutui sairaalaan säteilyvammojen takia, koska he astuivat kolmosreaktorin turbiinirakennuksessa radioaktiiviseen veteen. Vedestä mitattiin säteilyannos, joka oli 10 000-kertainen verrattuna normaalisti toimivan reaktorin veteen.

Uutistoimisto Kyodon mukaan radioaktiivista vettä on löytynyt myös ykkös- ja kakkosreaktorin turbiinirakennuksista.

Greenpeacekin tarkkailee säteilytasoja

Ympäristöjärjestö Greenpeace ilmoittaa alkaneensa tarkkailla radioaktiivisuuden tasoa Fukushiman voimalan lähellä.

Greenpeace sanoo uskovansa, että Japanin viranomaiset ovat saattaneet aliarvioida onnettomuuden laajuuden.

Järjestö haluaa arvioida itse säteilytasoja ja paikallisille asukkaille aiheutuvia riskejä voidakseen välittää asiasta riippumattoman näkemyksen.

Lähteet: AFP, Reuters, YLE Uutiset