Jarkko Lahti: Teatteriura ei jäänyt Helsinkiin

Silmänkääntäjä-palkinnolla palkittu Kokkolan kaupunginteatterin johtajakaksikko ei koe taiteellisen uransa jääneen Helsinkiin. Ari-Pekka ja Jarkko Lahti jatkavat sekä käsikirjoittamista ja näyttelemistä. Palkintoraati kiittelee heitä luopumisen rohkeudesta. Lahdet kiittävät palkinnosta koko henkilökuntaa.

kulttuuri
Kuvassa Ari-Pekka ja Jarkko Lahti.
YLE / Kati Latva-Teikari

Teatterin tiedotuskeskuksen myöntämä palkintoa perustellaan sillä, että he rohkaisevat omalla esimerkillään nuoria teatterintekijöitä suomalaisen teatterin kehittämistyöhön.

Raadin mukaan kaksikko on uskaltanut jättää taakseen lupaavasti alkaneet näyttelijän- ja näytelmäkirjailijanurat pääkaupungissa ja on palannut kotiseudulleen johtamaan Kokkolan kaupunginteatteria. Jarkko Lahti ei kuitenkaan koe, että olisi joutunut jättämään oman uransa taakseen teatterinjohtajaksi ryhtyessään.

- Eihän tässä uria ole jätetty. Se on arvovalinta, että ei jäädä ekosentrisesti pääkaupungin humuun. Ei se mistään luopumista tarkoita, päin vastoin, toteaa Jarkko Lahti.

Parhaillaan Jarkko Lahti nähdäänkin Kokkolassa näyttämöllä Jeppe Niilonpoikana. Ari-Pekka puolestaan jatkaa käsikirjoittamista johtajan työn ohessa.

Hyvää teatteria voi tehdä paikasta riippumatta

Teatterin tiedotuskeskuksen mukaan Lahdet pyrkivät osaltaan näyttämään, että korkeatasoista ammattiteatteria tulee tarjota koko Suomessa, ei ainoastaan suurissa kasvukeskuksissa. Palkintoa perustellaan myös sillä, että Lahdet ovat rakentaneet rohkeaa ohjelmistoa: ohjelmavalinnoissa näkyy ihanteellisuus ja usko teatterin merkitykseen. Jarkko Lahti pitää palkintoa tunnustuksena koko talolle.

- Kiitän kaupunginteattterin henkilökunnan ja johtokunnan rohkeutta sitoutua siihen linjaan, jota meidät on valittu vetämään.

Lahdet ovat pyrkineet tekemään taiteellisen työn ja johtamisen välille selvän eron. Toisen ollessa taiteelllisessa työssä toinen keskittyy hallintoon. Jarkko Lahden mukaan vuorot on tehty selväksi myös henkilökunnalle, niin että kaikilla on kulloinenkin työnjako tiedossa.

Silmänkääntäjäpalkinto on jaettu vuodesta 1998 lähtien. Nyt se jaettiin Thalia-gaalan yhteydessä.

Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. He ovat henkilöitä, jotka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan ovat vaikuttaneet ilahduttavasti teatterin esitystoimintaan, työn laatuun tai imagoon.

Lähteet: YLE Keski-Pohjanmaa