Maailman köyhimmät maat jäävät jälkeen muista

Hyvinvoinnin ero maailman vähiten kehittyneiden maiden ja muiden maiden välillä on kasvanut viime vuosikymmenten aikana. YK:n tutkimuksen mukaan kehitys jatkuu vastakin samanlaisena, ellei heikkojen maiden ongelmia ratkaista.

talous

Yhdistyneet kansakunnat laskee vähiten kehittyneimpien maiden joukkoon 48 maata. Maista kaksi kolmasosaa sijaitsee Afrikassa.

YK:n tuoreen tutkimuksen päämääränä oli selvittää, miten hyvin vuonna 2001 Brysselissä käynnistetty toimintaohjelma on pystynyt parantamaan vähiten kehittyneiden maiden hyvinvointia.

Tutkimuksessa todetaan, että vähiten kehittyneiden maiden taloudellisella ja sosiaalisella rintamalla on tapahtunut kehitystä, mutta hyvinvoinnin ero maailman muihin maihin on kasvanut. Tämä johtuu raportin mukaan huonosta koulutuksen, terveydenhoidon ja ravinnon tasosta, rajoittuneesta infrastruktuurista, riippuvuudesta epävakaisiin maatalouden sektoreihin sekä rajallisesta määrästä vientituotteita.

Ihmisten keskimääräinen tulotaso oli vielä 40 vuotta sitten vähiten kehittyneissä maissa 18 prosenttia maailman keskiarvosta. Vuonna 2008 se oli vain 15 prosenttia, raportissa todetaan.

YK:n tutkimuksen mukaan kuilu kasvaa vielä tulevaisuudessakin, ellei heikkouksiin puututa. Tähän tarvitaan tutkijoiden mukaan paitsi heikosti kehittyneiden maiden omaa ryhtiliikettä, myös ulkopuolista apua.

Toukokuussa YK järjestää Istanbulissa pidettävän konferenssin, jossa on tarkoitus sopia uudesta toimintaohjelmasta tuleville kymmenelle vuodelle. YK on jo ilmoittanut, että se haluaisi vähiten kehittyneiden maiden määrän puolittuvan vuoteen 2021 mennessä.

Vuodesta 1970 alkaen vain kolme maata on otettu pois vähiten kehittyneiden maiden listalta. Maat ovat Botswana, Kap Verde ja Malediivit.

Lähteet: Reuters