1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pälkäne

Tutkimus puoltaa tekopohjaveden tekoa Pälkäneellä

Kiistellyn tekopohjavesihankkeen Tavasen tutkimustulokset ovat valmistuneet. Ne osoittavat Pälkäneen Syrjänharjun alueen soveltuvan tekopohjaveden tuotantoon. Esimerkiksi Pälkäneen kunta ja monet yksityishenkilöt sekä järjestöt ovat vastustaneet hanketta.

Pälkäne
Merkkiainevälineistöä Tavasen imeytyskoepaikalla.
YLE / Marko Melto

Merkkiainekokeissa veden viipymä imeytys- ja kaivoalueiden välillä oli veden puhdistuksen kannalta riittävät kahdeksastakymmenestä sataan vuorokauteen, eikä kokeet sotineet alueen luontoarvoja vastaan.

Kustannukset lasketaan uusiksi

Tavasen vedenhankintayhtiö polkaistiin käyntiin jo vuonna 2002. Kun vuosina 2009-2010 tehtyjen imetyskokeiden loppuraportti on vihdoin valmis, on Tavasen toimitusjohtaja huojentunut mies

- Tämä oli erittäin merkittävä päivä. Nyt tullaan jättämään tämän vuoden aikana päivitetty lupahakemus aluehallintovirastoon, jolloin pallo niin sanotusti siirtyy lupaviranomaisten käsiteltäväksi, Petri Jokela sanoo.

Liki vuosikymmenen aikana kustannusarvio on oletettavasti kasvanut ja sitä joudutaankin päivittämään.

- Nämä tiedot päivitetään nyt tekopohjavesihankkeen yleissuunnitelmaan ja kun se saadaan tehtyä, päivitetään samalla kustannusarvio. Se tapahtuu tämän vuoden aikana, toimitusjohtaja Jokela kertoo.

Kalliokynnys rajoittaa imeytystä

Imeytyskokeiden aikana törmättiin konkereettiseesti kynnykseen. Kalliokynnys sijaitsee Taustialantien vaiheilla ja uusia imeytyspaikkoja joudutaan hankkeen edetessä miettimään.

- Jatkossa suunniteltua imeytysmäärää niin sanotulla vanhalla imeytysalueella Pälkäneellä tullaan pienentämään. Imeytysalueita hajasijoitetaan nykyisen imeytysalueen ja kaivoalueen väliselle alueella.

Pälkäneen Syrjänharjun koealueen liepeillä sijaitsee myös Keiniänrannan Natura-alue, jossa on tehty kasvillisuusseurantaa.

- Imeytyskokeissa ei todettu minkäänlaisia kasvillisuusvaikutuksia Keiniänrannassa. Tämä tietysti on hyvä tulos Natura-alueen kannalta.

Tavase tekopohjavesihankkeen etenemine on nyt lupaviranomaisten käsissä.

Tavasen toimitusjohtaja Petri Jokela arvioi, että alueen kuudessa kunnassa päästään juomaan tekopohjavesimenetelmällä tuotettua kraanavettä näillä näkymin vuonna 2015 tai 2016.

Hanketta on kritisoitu laajasti eikä vastustus päättyne näihin tutkimustuloksiin.

Lähteet: YLE Tampere / Kai Pohjanen

Lue seuraavaksi