Avainbiotoopit monipuolistavat metsäluontoa

Avainbiotoopit eli erityisen tärkeät elinympäristöt ovat tärkeitä talousmetsien monimuotoisuuden säilymiselle. Tähän tulokseen tuli Jonna Timonen ekologian ja evoluutiobiologian väitöstutkimuksessaan. Timosen mukaan Suomessa avainbiotoopit ovat usein kuitenkin liian pieniä pystyäkseen säilyttämään monimuotoisuutta.

luonto
Sieniä kasvava lahopuu metsässä.
YLE

Tärkeitä uhanalaisten lajien elinympäristöjä suojellaan Suomessa lailla, mutta niiden koko on rajattu yhteen hehtaariin. Naapurimaassa Ruotsissa tilanne on päinvastainen. Avainbiotooppien kokoa ei ole rajattu, mutta niillä ei myöskään ole lain suojaa.

Avainbiotooppeja on usein kritisoitu juuri niiden pienen koon takia. Aiemmin ajateltiin, ettei niillä voi olla merkitystä talousmetsän monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Jonna Timosen väitöstutkimus todistaa toista.

- Yksi tutkimustuloksistani on, että avainbiotoopissa on enemmän uhanalaisia lajeja kuin talousmetsässä. Se antaa viitteitä siihen suuntaan, että avainbiotoopeilla voisikin olla merkitystä monimuotoisuuden säilymisessä. Tutkin asiaa useamman maan kohdalla ja maakohtaisia eroja löytyy, Timonen huomauttaa.

Rajoitukset poistettava Suomessa

Timosen mukaan tilannetta Suomessa kohetaisi se, että avainbiotooppien kokoa ei rajattaisi.

- Suomessa avainbiotoopit ovat yleisesti paljon pienempiä kuin muissa maissa, eli keskimäärin noin 0,7 hehtaaria. Se on sellainen asia, joka heikentää avainbiotooppien merkitystä. Pienissä kohteissa monet asiat voivat vaikuttaa siihen, että monimuotoisuusarvot eivät säily.

Hakkuut voivat vähentää lahopuuta

Myös hakkuilla saattaa olla ikäviä vaikutuksia.

- Suomessa pienimuotoiset poimintahakkuut on sallittu avainbiotoopeilla. Lyhyellä aikavälillä hakkuilla ei ole suurta merkitystä esimerkiksi kääpälajistoon. Sen sijaan muissa tutkimuksissa on havaittu, että poimintahakkuut vähentävät huomattavasti lahopuun määrä kohteissa, joissa lahopuu on yksi merkittävimmistä tekijöisä monimuotoisuuden ylläpitämisessä, Jonna Timonen toteaa

FM Jonna Timosen väitöskirja Avainbiotooppien merkitys talousmetsien monimuotoisuuden säilymiselle tarkastetaan tänään Jyväskylän yliopistossa.

Lähteet: YLE Keski-Suomi