Ehdokkaat kiristäisivät rikkaiden verotusta

Suurimpien puolueiden vaaliehdokkaiden mukaan suurituloisten verotusta on kiristettävä, ilmenee Ylen vaalikoneeseen annetuista ehdokkaiden vastauksista. Vain kokoomuslaisten niukka enemmistö vastustaa suurituloisten verotuksen kiristämistä.

Vaalit 2011

Tähän mennessä parituhatta ehdokasta on kertonut Ylen vaalikoneessa näkemyksensä kysymykseen, onko suurituloisten verotusta kiristettävä seuraavalla vaalikaudella. Kahdeksan suurimman puolueen ehdokkaat ovat hyvin yksimielisiä.

Kiristämistä haluavat kaikki vasemmistoliiton ehdokkaat ja lähes kaikki SDP:n, vihreiden ja perusuomalaistenkin ehdokkaista. Suurituloisten veronkiristystä haluaa lähes 90 prosenttia myös keskustan ehdokkaista. Jopa kokoomuksen ehdokkaista melkein puolet haluaa kiristämistä, ja vain niukka enemmistö vastustaa niitä.

Puoluejohtajien vastaukset paljastavat että verotuksen kiristäminen halutaan tehdä ennen muuta pääomaverolla, joka useimmiten osuu suurituloisiin. Nykyiseen 28 prosentin pääomaveroon halutaan tavallisimmin kahden prosenttiyksikön korotus. SDP ja vihreät haluaisivat lisäksi veron nousevan pääomatulojen myötä.

Keskusta tekisi puolestaan osinkoverosta progressiivisen. Kokoomuksessa pääomaveron korottamista perustellaan ensi sijassa oikeudenmukaisuuden tunteella.

Lähteet: YLE Uutiset