Selkäydinvammojen hoito kolmeen yliopistosairaalaan

Selkäydinvammojen hoito keskitetään kolmeen yliopistosairaalaan. Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistosairaalat saavat vastuun alkuhoidosta ja potilaiden elinikäisestä hoidosta. Lisäksi sairaanhoitopiireihin tarvitaan paikallisia poliklinikkoja, jotka vastaavat potilaiden tavanomaisesta seurannasta.

Kotimaa

Keskittämisellä halutaan parantaa selkäydinvammapotilaiden hoitoa ja kuntoutusta. Keskittämisellä pyritään muun muassa siihen, että selkärankamurtumien leikkauksia tekisivät mahdollisimman kokeneet lääkärit ja että käytettävissä olisi selkäydinvammojen hoitoon perehtynyt teho-osasto.

Valtakunnalliset poliklinikat, joiden henkilökunta toimii täysin tai lähes kokopäiväisesti selkäydinvammaisten parissa ovat myös tarpeen potilaiden elinikäisen seurannan ja hoidon järjestämisessä.

Hoito hajallaan

Nykyisin selkäydinvammaisten hoito on hajallaan ympäri maata. Alkuhoitoa annetaan kaikissa keskussairaaloissa. Murtumia leikataan jokaisessa yliopistollisessa sairaalassa ja myös useissa keskussairaaloissa. Potilaiden elinikäinen seuranta on hajautettu pääosin keskussairaaloihin ja perusterveydenhuoltoon.

Valtakunnallisten keskusten lisäksi sairaanhoitopiireissä tarvitaan paikallisia selkäydinvamma-poliklinikoita, jotka hoitavat perusseurantaa. Paikallisesti voidaan myös antaa elinikäistä kuntoutusta.

Suomessa saa vuosittain vajaat sata henkilöä vaikean selkäydinvamman useimmiten liikenneonnettomuuden, putoamisen tai sukellustapaturman seurauksena. Tapaturmaisen selkäydinvamman saaneita on noin 2 000.

Muutos toukokuun alussa

Hoidon keskittäminen toteutuu toukokuun alusta lähtien. Valtioneuvosto päätti asiasta keskiviikkona. Samalla hoidon keskittämistä koskevaan asetukseen kirjattiin nykyistä selkeämmin Suomessa tehtävien elinsiirtojen keskittäminen Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.

Edellisen kerran asetusta muutettiin kesäkuussa 2010 kun Reumasäätiön Heinolan sairaalan toiminnan lopettamisen jälkeen reumatautien hoito keskitettiin viiteen yliopistosairaalaan. Erityisen vaativaa sairaanhoitoa on Suomessa keskitetty ja jaettu pääosin yliopistosairaaloiden tehtäväksi.

Lähteet: YLE Uutiset