1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. tulvat

ELY-keskus nimesi tulvariskialueet pohjalaismaakunnissa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa neljän alueen nimeämistä merkittäviksi tulvariskialueiksi pohjalaismaakunnissa. Merkittäville tulvariskialueille tehdään tulvariskikartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa.

Maanantaina Vähänkyrön Merikaarron tiet olivat osittain poikki tulvien takia. Kuva: YLE/ Merja Vasikkaniemi

ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit. Kyrönjoella riskialueita ovat Ilmajoen-Munakan seutu sekä Ylistaro-Veikkaalan seutu. Laihianjoella puolestaan Laihian taajaman ja Runsorin alueella tulvariski on korkea. Lisäksi Lapuanjoella tulvauhka koskee Lapuan taajamaa.

Tulvariskialueilla asuu arviolta 3000 asukasta. Kaikilla nimetyillä alueilla tulvia on esiintynyt ennenkin vahingollisin seurauksin. Tulvat voivat katkoa tie- ja liikenneyhteyksiä sekä häiritä jätevedenpuhdistamoiden toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan tulvahuipusta ennustetaan kaksijakoista. Ensimmäisiä tulvahuippuja on odotettavissa jo ensi viikonloppuna. Ely-keskuksen ennusteen mukaan tulvan toinen huippu ajoittuu huhtikuun loppupuolelle.

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi ELY-keskus on tunnistanut 13 vesistöaluetta, joilla tulvista aiheutuu vähäisempää vahinkoa. Näitä alueita on muun muassa Perhonjoen, Kruunupyynjoen, Ähtävänjoen, Vöyrinjoen ja Lapväärtinjoen vesistöalueilla. Myös näillä alueilla tarvitaan suunnittelua tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.