Turusta löytyi ikkunalasia 1200-luvulta

Aboa Vetus & Ars Nova -museon alueelta on kaivettu esiin pala vanhinta Turkua. Kaksivuotinen kaivaushanke toteutettiin niin sanotun suuren kivitalon pihamaalla.

kulttuuri
Lasinen pala vanhaa Turkua.Sami Tammi

Kaivaushanke toi esiin runsaasti 1200- ja 1300-lukujen vaihteen esineistöä.

Kaivauksissa löydettiin paljon lasi- ja keramiikka-astioiden palasia. Mukana on Suomen vanhimpiin kuuluva ikkunalasilöytö, joka on ajoitettu 1200-luvun lopulle. Palasessa on myös jäljellä jäänteitä koristelusta.

Kaivausalueen vanhimmista maakerroksista tehdyissä radiohiiliajoituksissa paljastui, että paikan vanhin asutus ajoittuu selvästi 1200-luvun puolelle. 1300-luvun ensimmäisinä vuosina alueella lienee ollut jo hyvinkin vaurasta asutusta.

Aboa Vetuksen alueen kaivaukset on tehtyn yhteistyössä Aboa Vetus & Ars Novan, Matti Koivurinnan säätiön, Muurintutkimus ky:n ja eri tutkijatahojen kanssa.

Lähteet: YLE Turku