Sosiaaliturvan muutoksenhaku ei vieläkään perustuslain mukaista

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen katsoo, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaa on edelleen seurattava, sillä sen toiminta ei edelleenkään vastaa perustuslain edellytyksiä. Käsittelyajat ovat edelleenkin asiakkaan kannalta kohtuuttomat.

Kotimaa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on seurannut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintaa vuodesta 2008, jolloin kävi ilmi, että muutoksenhaku oli lautakunnassa pahasti ruuhkautunut. Puumalainen moitti lautakunnan toiminnasta vastaavaa sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, ettei tilanteeseen tullut parannusta riittävän nopeasti.

Käsittelyajat muutoksenhakulautakunnassa ovat nyt lyhentyneet, mutteivät vieläkään riittävästi. Toiminta ei vieläkään ole perustuslain mukaista. Laki edellyttää valitusten käsittelemistä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Apulaisoikeuskansleri katsookin, että tilannetta on edelleen seurattava. Hänen mielestään käsittelyaikojen lyheneminen kohtuullisiksi näyttää kuitenkin mahdolliselta vuoden 2010 kehityksen valossa.

Vuonna 2008 asioiden käsittely sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa kesti keskimäärin 16 kuukautta ja 10 päivää. Vuonna 2009 jono kasvoi 17 kuukauteen.

Vuoden 2010 lokakuussa keskimääräinen käsittelyaika oli 14,4 kuukautta. Kuluvana vuonna tilanne on parantunut niin, että joulukuussa 2011 on mahdollista päästä keskimäärin 9,5 kuukauden käsittelyaikaan, arvioi Sosiaali- ja terveysministeriö.

Valitusten määrän on tosin odotettu kasvavan kuluvana vuonna tietyistä sosiaaliturvan muutoksista johtuen. Näitä ovat takuueläkkeen voimaantulo, kuntouttavan psykoterapian lakisääteistämisestä aiheutuva päätöksen valituskelpoisuus ja vaikeavammaisten tulkkauspalvelun siirtyminen Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle.

Lisäksi elatustuesta tehtyjen valitusten määrä jatkunee arvioitua suurempana.

Yleisesti ottaen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsitellään valituksia perustoimeentuloturvaa antavista eduista ja tuista, joita on mahdollista saada esimerkiksi kansaneläkelain, vammaistukilain ja sairausvakuutuslain perusteella.

Työttömyysturvaan liittyvät valitukset käsittelee työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta.

Lähteet: YLE Uutiset