Piispa Häkkinen haluaa kirkon mukaan politiikkaan

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen haluaa kirkon mukaan poliittiseen keskusteluun. Häkkisen mukaan poliittiset puolueet arkailevat syvällisiä arvokysymyksiä. Kirkko voisi tuoda pinnalliseen keskusteluun pienen ihmisen äänen.

Kotimaa
YLE / Sini Kinnunen

Häkkinen kertoo, että toive kirkon aktiivisemmasta roolista politiikassa nousi esiin hiippakuntakierroksella kirkon jäseniltä.

- Kaikissa hiippakunnan seurakunnissa on lausuttu julki tavalla tai toisella, että kirkon tulisi olla aktiivisemmin mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Luonnollisesti jokainen kirkon jäsen on mukana omalta osaltaan, mutta erityisesti toivotaan, että piispa osallistuisi aktiivisesti varsinkin arvonäkökulmissa, sanoo Häkkinen.

Kirkko voisi tuoda poliittiseen keskusteluun näkemyksensä ruohonjuuritasolta, kuten seurakuntien diakonia- ja perhetyöstä. Nykyisessä vaalikeskustelussa heikoimmassa asemassa olevien asiat jäävät käsittelemättä, arvioi Häkkinen.

- On helpompaa puhua pinnallisista asioista. Kaikki menee entistä nopeammaksi, eikä ole aikaa syventyä syviin kysymyksiin ja ehkä myös laajempiin kysymyksiin. Päivästä toiseen vaalikeskustelussa pyörivät samat teemat. Puhutaan euroopan kriisimaiden auttamisesta, vähemmistökysymyksistä tai verotuskysymyksistä. Moni ihminen kokee, että heidän omia elämänkysymyksiä ei kuulla. Jos näin käy niin kuljemme kylmää ja näköalatonta yhteiskuntaa kohti.

Häkkinen toivoo, että kirkko toisi yhteiskunnalliseen keskusteluun arvokysymyksiä ja pyrkisi pääsemään päivän polttavissa kysymyksissä pintaa syvemmälle.

- Poliitikkojen ja puolueiden tehtävä on sen jälkeen etsiä keinoja toteuttaa asiat.

Lähteet: YLE Etelä-Savo