Osuuskuntamallille tilausta terveydenhoidossa

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalle toivotaan entistä laajempaa osuuskuntapohjaista yritystoimintaa. Osuuskunnat nähdään vahvasti eettisenä ja kotimaisena vaihtoehtona pitkälti ulkomaiseen omistukseen valuneille yksityisille alan palveluille. Uudistuksia tarvitaan, sillä kunnalliset terveyskeskukset ovat heikossa jamassa, sanoo professori Esko Kumpusalo Itä-Suomen yliopistosta.

Kotimaa
Terveyskeskuksen käytävä.
YLE

Suomalaisen julkisen terveydenhuollon runko ovat kunnalliset terveyskeskukset. Ne toimivat edelleenkin 70-luvun alussa luodun mallin mukaisesti, vaikka maailma ympärillä on muuttunut. Yleislääketieteen professori Esko Kumpusalo Itä-Suomen yliopistosta vertaakin terveyskeskusten nykytilannetta kyläkauppojen kohtaloon.

- Ei ole yhteistä logistiikkaa, ei yhteisiä palveluprosesseja, ei yhteistä viestintää, ei strategista tai operatiivista ohjausta. Tämän päivän laatu- ja tehokkuusvaatimuksilla eivät tällaiset vanhat "kyläkaupat" pärjää.

Kumpusalo on erittäin huolissaan nykyisen terveyskeskusjärjestelmän tilasta. Ensi viikolla julkistettava, lääkäreille tehty suurkysely paljastaa, että terveyskeskusten välillä on suuria eroja toimivuudessa ja laadussa. Lisäksi tilanne on heikentynyt neljä vuotta sitten tehdystä edellisestä kyselystä.

Suunnan muuttamiseksi professori Kumpusalo on mukana kehittämässä kansallista Suomen Terveys ja hyvinvointiosuuskuntaa. Sen ydin on yksinkertainen:

- Ensinnä pitää kuntien terveyskeskusten, kuntayhtymien ja asiantuntijaorganisaatioiden löytää toisensa tällaiseen kumppanuustoimintaan.

Kumppanuuden tarve taas kumpuaa siitä, että lähivuosina tuottavuuden täytyy kasvaa tuntuvasti.

- Seuraavalla vaalikaudella meidän täytyy pystyä parantamaan tuottavuutta noin kymmenen prosenttia. Englannissa on tähän pystytty osuustoiminnallisilla yhteiskunnallisilla yrityksillä. Tähän meidänkin pitää pyrkiä.

Osuustoimintaa edistävän Pellervon tilastopalvelusta löytyy toistaiseksi vain 84 sosiaali- ja terveyspalvelujen osuuskuntaa. Niistä yhden, Hämeen Hammashoito Osuuskunnan perustajajäsen hammaslääkäri Riitta Serlachius pitää osuuskuntatoimintaa tärkeänä kotimaisena vaihtoehtoa ulkomaisessa omistuksessa oleville terveysjäteille.

- Muistaakseni 70 prosenttia Suomen hammaslääkäreistä toimii pienissä palvelunantajayksiköissä. Nämä täytyisi saada toimimaan yhdessä näitä ylikansallisia yksiköitä ajatellen.

Professori Esko Kumpusalo on asiasta samaa mieltä:

- Jatkuvasti tehdään uusia yritysostoja. Meidän pitää olla valppaana suomalaisen työn ja yrittäjyyden puolesta.

Suomen kolme suurinta terveydenhuollon ja hoivapalvelujen yksityistä yritystä - Terveystalo, Mehiläinen ja Attendo MedOne - on pääosin ulkomaisessa omistuksessa.

Näistä Terveystalon emoyhtiössä on omistajana myös työeläkeyhtiö Varma ja Mehiläisen omistavan sijoitusyhtiön rahastoissa on mukana Tapiola.

Lähteet: YLE Uutiset / Aapo Parviainen