Korkein oikeus ottaa kantaa KRP:n peitetoimintaan

Korkeimmassa oikeudessa käsitellään ensi maanantaina keskusrikospoliisin valitusta, joka koskee Anneli Auerin murhajutun peitetoimintaa. KKO ottaa kantaa hovioikeuden päätökseen rajoittaa KRP:n muutoksenhakuoikeutta. Lisäksi korkein oikeus ratkaisee, täytyykö keskusrikospoliisin luovuttaa peitetoiminnan materiaali Auerille.

Kotimaa

Istunnon aluksi KKO päättää, järjestetäänkö harvinainen suullinen käsittely suljetuin vai avoimin ovin.

Toiseksi käsitellään Vaasan hovioikeuden päätöstä rajoittaa keskusrikospoliisin muutoksenhakuoikeutta, eli voiko oikeus ottaa valituksen käsiteltäväksi. Korkein oikeus tulee myös päättämään, pitääkö peitetoiminnan materiaali luovuttaa Auerille.

Hovioikeus velvoitti keskusrikospoliisin antamaan Auerille peitetoiminnan asiapaperien sellaiset osat, joista ei käy ilmi tietoja soluttautujan henkilöllisyydestä tai poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä.

Keskusrikospoliisi on valittanut Vaasan hovioikeuden päätöksestä sekä muutoksenhaun että varsinaisen päätöksen osalta, koska KRP ei halua paljastaa tietojaan. Ennen KKO:n päätöstä tietoja ei tarvitse luovuttaa.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan oikeus voi rajata oikeudenkäynnin aikana esitettyjen niin kutsuttujen prosessiväitteiden muutoksenhakua. Lain mukaan päätökseen voi hakea muutoksenhakua ainoastaan jos se on erikseen sallittu.

Lähteet: YLE Uutiset