Voimayhtiöt hävisivät järvilohelle oikeudessa

Pohjois-Karjalassa toimivat voimayhtiöt ovat hävinneet kalakantojen suojelutoimia koskevan kiistan oikeudessa. Vaasan hallinto-oikeus on pääosin hylännyt voimayhtiöiden valitukset, jotka koskevat uusia kalatalousmaksuja ja Ala-Koitajoen juoksutusta. Muutosta voimayhtiöiden velvoitteisiin on hakenut Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Kotimaa
Kaksivuotias merkitty järvilohi.
Kaksivuotias merkitty järvilohi.Mirko Laakkonen / Ely-keskus

Hallinto-oikeus määrää, että Kuurnan Voiman ja UPM Kymmenen vuotuisia kalatalousmaksuja on nostettava noin viisinkertaiseksi nykyisestä. Maksut nousevat noin 40 000:sta eurosta yhteensä lähes 200 000:een euroon.

UPM Kymmenen Kaltimon voimalaitoksen kalatalousmaksu on tällä hetkellä 24 050,99 euroa ja Kuurnan Voiman Kuurnan voimalaitoksen maksu 13 925,95 euroa vuodessa. Vattenfallin Pamilon voimalaitoksen kalatalousmaksu on 1850,07 euroa vuonna 2011.

Maksuilla elvytetään Kuurnan, Kaltimon ja Pamilon vesivoimalaitosten hävittämiä uhanalaisia Saimaan järvilohi- ja järvitaimenkantoja. Kalatalousmaksuja käytetään myös siika- ja harjuskantojen hoitoon.

Järvilohen poikastuotanto voisi moninkertaistua

Lisäksi oikeuden mukaan Vattenfallin on lisättävä veden vähimmäisjuoksutusta Pamilon voimalaitoksella keskimäärin kolmella kuutiolla sekunnissa. ELY-keskuksen kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaan mukaan mukaan suurempi virtaama lisäisi merkittävästi koskipinta-alaa ja virtausnopeutta sekä parantaisi järvilohen poikastuotantoa.

- Toiveissa on kaksin-, kolmin- tai jopa moninkertainen tuotantomäärä nykyiseen nähden. Ala-Koitajoesta lähtee vaellukselle arviolta satoja poikaisia, mutta nyt tavoitteena voisi olla 5000 vaelluspoikasta tai enemmän. Poikasia voitaisiin ottaa jopa kalanviljelyn käyttöön, eivätkä kaikki vaeltaisi Saimaalle kalastettavaksi, sanoo Kaijomaa.

Vattenfallin mukaan ohijuoksutuksen lisäys merkitsee yli 600 000 euron tappiota vuodessa. Uuden juoksutusmääräyksen vuoksi hallinto-oikeus katsoo, ettei yhtiölle määrätä erikseen kalatalousmaksua. Juoksutusta koskeva määräys on voimassa seitsemän vuotta.

- Kalatalousmaksut ovat olleet niin pieniä, että valtio on joutunut osallistumaan merkittävästi järvilohikannan hoidon kustannuksiin. Järvitaimenen ja harjuksen, jotka ovat myös kärsineet voimalaitosrakentamisesta, hoito on jäänyt liian vähälle, sanoo Veli-Matti Kaijomaa.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lähteet: YLE Pohjois-Karjala / Riikka Heikkilä