Hassi kanteli oikeuskanslerille Talvivaarasta

Europarlamentaarikko Satu Hassi (vihr.) on jättänyt oikeuskanslerille kantelun Talvivaaran kaivosluvasta. Hassi arvostelee sitä, ettei nykyisessä luvassa ole mainintaa uraanista, vaikka kaivos on erottanut malmista uraanin toimintansa alusta alkaen. Hän on jättänyt aiheesta myös kirjallisen kysymyksen EU:n komissiolle.

talous

Hassi pyytää oikeuskansleria selvittämään, ovatko kaivoksen nykyisen luvan myöntäneet viranomaiset ummistaneet uraanilta silmänsä tietoisesti vai osaamattomuudesta, ja tulisiko lupa peruuttaa. Hänen mukaansa alueen uraaniesiintymät on tunnettu jo noin 30 vuotta.

EU-komissiolle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Hassi kysyy, onko Suomi rikkonut asiassa EU-lainsäädäntöä.

Hassi pelkää, että jos uraanikaivoslupa myönnetään Talvivaaralle nyt kaivoksen perustamisen jälkeen, tätä mahdollisuutta tulevat käyttämään myös muut yritykset.

- Jos Suomi alkaa tuottaa ydinvoimaa vientiin ja hyväksyy uraanikaivoksen perustamisen ensin ja lupien hakemisen vasta jälkikäteen, Suomesta on vaarassa tulla ydinvoiman ja uraanikaivosten villi itä, hän sanoo.

Lähteet: YLE Uutiset