Ministeriö haluaa vähentää kulttuurialan koulutuspaikkoja reilusti

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että kulttuurialan koulutuspaikkoja vähennetään reilusti nykyiseen verrattuna. Selvästi eniten on syytä vähentää ammatillisen peruskoulutuksen osuutta, lähes yksinomaan käsi- ja taideteollisuuden sekä viestintä- ja informaatiotieteiden aloilta.

Kuva: YLE

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on pyrkinyt tekemään ehdotuksensa koulutustarjonnan uudistamiseksi työllisyyden näkökulmasta. Kaikkia aloituspaikkoja ei kuitenkaan ole haluttu viedä niiltäkään aloilta, joilla työllistyminen on vaikeaa.

- Nuorten hakeutumista koulutukseen voi jossain määrin ohjata tarjonnalla, mutta eihän tiettyyn koulutukseen pakottaminen mihinkään johda, sanoo neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän esityksen pohjana olivat opetushallituksen laskelmat aloitustarpeesta. OKM:n esitys poikkeaa paikoitellen paljonkin tarvelaskelmista. Kulttuurialalla OKM on valmis säästämään noin tuhat aloituspaikkaa enemmän, kuin mitä opetushallitus on laskenut alan tarpeeksi.

Silti aloituspaikkojen kokonaismäärä kulttuurialalla on vähenemässä reilusti, noin 38 % verrattuna vuonna 2009 aloittaneisiin.

OKM:n esitysten poikkeamissa on taustalla ollut realismi, sanoo Heinonen. Kun esimerkiksi puhdistuspalveluihin pitäisi opetushallituksen laskelmien mukaan saada 4 500 aloituspaikkaa, jotta alalle riittäisi koulutettua työvoimaa vuonna 2020 ja sen jälkeen, esittää työryhmä noin 400 paikkaa, sillä koulutusala ei houkuttele nuoria samalla tavalla kuin esimerkiksi käsi- ja taideteollisuuskoulutus - vaikkei korukivenhioja kenties työllistykään.

- Sekin on huono asia, jos nuori jää pitkäksi aikaa odottamaan mieluisaa koulutuspaikkaa, eli välivuosia tulee yksi toisensa perään, huomauttaa Ville Heinonen.

Musiikin osalta työryhmä kiinnittää huomionsa siihen, että alalla on suhteellisen paljon muodollista kelpoisuutta vailla olevia opettajia. Lisäksi kirkon palvelukseen on ollut hankala saada muusikoita. Siksi ryhmä esittää musiikkikoulutuksen aloituspaikkojen vähentämistä melko maltillisesti alan työllisyysongelmiin verrattuna.

Kaikkiaan kulttuurialalla on tavoitteena vähentää aloituspaikkoja etenkin ammatillisessa peruskoulutuksessa, jolloin kulttuurialan yliopistokoulutuksen osuus vahvistuisi nykyiseen verrattuna.

Humanistisella ja kasvatusalalla työryhmä esittää opetus- ja kasvatustyön, eli luokanopettajien ja lastentarhanopettajien koulutuspaikkojen lisäämistä. Kasvatustieteissä paikkoja voi vähentää, mutta psykologiassa ei: psykologien tarpeen on arvioitu kasvavan esimerkiksi opiskelijahuollossa ja ammatinvalinnan ohjauksessa.

Yliopistokoulutuksen osuus humanistisessa koulutuksessa painottuisi jatkossa entisestään.

Oheisen linkin kautta avautuvasta työryhmäesityksen luvusta 6 käyvät ilmi ryhmän alakohtaiset esitykset. Taulukoiden selitysosassa viitataan opetushallituksen laskennallisiin aloituspaikkoihin, jotka käyvät ilmi esityksen liitteistä.