Koulua muokataan tiedonkäsittelyn ehdoilla

Kouluopetus on entistä suurempien mullistusten kynnyksellä. Haasteena on kehittää uusia tapoja käsitellä koulun ulkopuolelta tulevaa informaatiotulvaa. Tampereen kaupunki pyrkii vastaamaan ympäröivän elämän tiedon tulvaan Top School -hankkeella, joka kehittää koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöjä. Tämä tarkoittaa myös laajenevaa tekniikan käyttöä ja tilojen uusimista.

Kuva: YLE

Keskivertokoululaisen ajasta kuluu selvästi suurin osa muualla kuin koulussa. Tuo muualla vietetty aika on myös tulvillaan erilaista informaatiota.

Kouluissa onkin jo pitkään mietitty, kannattaako muita virikkeitä pitää kilpailijana vai olisiko parempi ohjata seulomaan niistä hyödyllisin aines esiin.

- Tieto vanhenee hyvin nopeasti. On äärimmäisen tärkeää opettaa lapset etsimään tietoa, suhtautumaan siihen kriittisesti, arvioimaan sitä, löytämään keskeiset tiedot. Osaamisen hallinta on tärkeää, ei triviaalitiedon, sanoo Tampereen Top School -projektin johtaja Riitta Juusenaho.

Laitekantaa uusiksi

Oppimisympäristöjen kehittämisestä halutaan nyt hankkeen avulla sopia yhteiset tavoitteet.

Se tietää uusia vaatimuksia myös koulutiloille, ja samoin laitekannalle, arvioi Tampereen opetusteknologiapäällikkö Minna Haasio.

- Tarvitaan kaikenlaista. Ihan perustietokonetta, erilaisia liikkuvia ratkaisuja, jotta opetusjärjestelyt olisivat mahdollisimman joustavia. Kameroita, aktiivitauluja, kosketustauluja. Lisäksi vielä erityislapsia tukevaa teknologiaa.

Ihminen ei ole kone

Minna Haasion mukaan kaupungin yleisperiaatteena laitehankinnoissa on ostaa laatutavaraa, mutta liiallisiin hienouksiin ei haluta mennä.

Lisäksi todellisuus ja tavoitteet eivät yleensä niin vain löydä toisiaan. Opettajan voi olla vaikea itse hallita kaikkia tekniikan uusimpia saavutuksia, eikä kaikilla oppilailla ole omaa älykännykkää.

Tällaisten vaikeuksien ylittäminen lienee vielä suurempi kysymys kuin tila- ja laitehankinnoista päättäminen.