Euroopan neuvosto: Ruotsin kielen asema Suomessa vaarassa

Euroopan neuvosto varoittaa, että ruotsin kielen asema Suomen toisena virallisena kielenä on vaarassa pidemmällä tähtäimellä. Ruotsin kielen asemaa uhkaavat virkamiesten huono kielitaito ja kielen opetuksen puutteet, sanoo Euroopan neuvosto vähemmistökieliä käsittelevässä raportissaan.

Kotimaa
Ruotsin kielen opiskelua yläasteella.
Pakollinen ruotsin kielen opiskelu aloitetaan peruskoulussa viimeistään seitsemännellä luokalla.Yle

Euroopan neuvosto kiittää raportissaan Suomen vähemmistökieliä koskevaa lainsäädäntöä, mutta vaatii korjaamaan sen toimeenpanon puutteet. Laista huolimatta ruotsin- tai saamenkielisten on vaikea asioida julkishallinnon viranomaisten, poliisin tai terveydenhuollon työntekijöiden kanssa omalla kielellään. Syynä on viranomaisten puutteellinen kielitaito. Tämä negatiivinen suuntaus uhkaa Euroopan neuvoston mukaan ruotsin kielen asemaa Suomen virallisena toisena kielenä.

Euroopan neuvosto suosittelee arvioimaan ruotsin kielen opetuksen tasoa ja riittävyyttä, sekä huolehtimaan saamen kielen opetuksen järjestämisestä lain määrämällä tavalla. Myös venäjän ja romanikielen opetukseen kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota.

Suomea soimataan raportissa myös vähemmistökielisen median vähäisestä saatavuudesta. Erityisesti saamenkielistä ja venäjän- ja romanikielistä mediaa pitäisi Euroopan neuvoston mukaan tukea enemmän.

Euroopan neuvoston raportti kartoittaa vähemmistökielten asemaa Suomessa ja antaa suosituksia ruotsin ja saamen kielen sekä venäjän ja romanikielen aseman parantamiseksi.

Raportti on hyväksytty viime syksynä, mutta julkistaminen odottaa Suomen vastausta. Raportti julkaistiin keskiviikkona myös EN:n internetsivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: YLE Uutiset