Suomi ottaa kielisuositukset tosissaan

Suomi ottaa tosissaan Euroopan neuvoston suositukset ruotsinkielisten oikeuksien toteutumiseksi, sanoo johtaja Johanna Suurpää oikeusministeriöstä. Neuvosto kehottaa Suomen panostamaan ruotsin opetukseen ja ottamaan kielitaidon huomioon virkamiesten rekrytoinnissa, jotta lain takaamat oikeudet ruotsinkielisille toteutuisivat.

Kotimaa

Suurpään mukaan ongelmat ovat olleet tiedossa ja niitä on jo pyritty korjaamaan.

- Neuvoston suosituksella on merkitystä. Seuraamme näitä suosituksia, ja joudumme niistä myös raportoimaan, oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää sanoo.

Hänen mukaansa ruotsin opetuksen heikko taso on ollut tiedossa. Opetusministeriön äskettäin perustama työryhmä pohtii, miten ruotsin kielen opetusta muutetaan ja keitä kaikkia muutos koskee.

- Siinä tulee selvitettäväksi eri vaihtoehtoja: pystytäänkö lisäämään niiden määrää, jotka lukevat pidempää ruotsia, vai koskisiko se kaikkia, työryhmässä mukana oleva Suurpää toteaa.

Virkojen täytöstä jo ohjeistus

Suurpään mukaan myös viranomaisia on jo ohjeistettu huomioimaan kielitaito virkoja täytettäessä.

- Me olemme antaneet rekrytointisuosituksen, joka lähtee siitä, että viranomaisen täytyy suunnitella, miten se palvelut toteuttaa. Välttämättä jokaisen valtion palvelukseen tulevan ei tietenkään tarvitse samalla tavalla osata ruotsia, Suurpää huomauttaa.

Vaatimus ruotsin kielen taidosta riippuu tehtävistä. Viranomaisella on oikeus päättää, miten palvelut ruotsinkielisille taataan. Ne voidaan esimerkiksi keskittää tiettyyn paikkaan.

Enemmistölle kaksikielisyys rikkaus

Keskustelu ruotsin kielen asemasta Suomessa on kuumentunut vaalien alla. Erityisesti kannatusnosteessa olevat perussuomalaiset vastustavat ruotsin kielen pakollista opetusta Suomessa. Nyt Euroopan neuvostosta tulee paineita tehostaa ruotsin kielen opetusta. Miten paineiden yhteensovittaminen on mahdollista?

- Minun nähdäkseni perusasiasta eli siitä, että Suomi on kaksikielinen maa, ei vallitse kovin suurta erimielisyyttä. Toki siitäkin on erilaisia näkemyksiä, mutta uskoisin, että suuri enemmistö kuitenkin on nähnyt, että se on Suomen perinne ja rikkaus, Suurpää arvioi.

Suurpään mukaan ruotsin opetusta pohtiva työryhmässäkin on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, miten pakollisen ruotsin opettaminen toteutetaan.

Lähteet: YLE Uutiset