1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Vaalit 2011

Näin puolueet vähentäisivät pitkäaikaistyöttömyyttä

Talousasiantuntijoiden mukaan seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä on työttömyyden vähentäminen. Radio Suomen Ajantasa kysyi puolueilta kaksi kysymystä eduskuntavaalien alla: Mikä on pääsyy pitkäaikaistyöttömyyteen? Mikä poliittinen toimenpide parhaiten auttaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä?

Näin puolueet vastasivat:

Puolue 1: Kristillisdemokraatit

Syy: Pitkäaikaistyöttömien huono terveydentila. Vain 4 % heistä on täysin terveitä.

Keino: Hallituksen tulee panostaa kansalaistensa työkyvyn ylläpitämiseen nykyistä enemmän. Tarvitaan mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyä ja hyvää hoitoa.

Puolue 2: Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Syy: Kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa työmarkkinoilla. Innostus työnhakuun vähenee työttömyyden pitkittyessä.

Keino: Politiikka, joka turvaa yrittäjyyden edellytykset ja sitä kautta luo työpaikkoja. Lisäksi tarvitaan valmentavaa ja ammatillista työvoimakoulutusta.

Puolue 3: Suomen sosialidemokraattinen puolue

Syy: Työpaikkoja on liian vähän työvoiman tarjontaan nähden. Osa ihmisistä ei yllä työnantajien tuottavuusvaatimuksiin.

Keino: Joustavammat työskentelymahdollisuudet osatyökykyisille sekä työttömien tarpeisiin räätälöityä koulutusta, joka mahdollistaa uuden ammatin hankkimisen.

Puolue 4: Perussuomalaiset

Syy: Pitkäaikainen taloudellinen taantuma ja työelämän raju rakennemuutos.

Keino: Pitkäaikaisen talouskasvun käynnistäminen, joka tapahtuu vientiteollisuuden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kohentamisella.

Puolue 5: Vihreät

Syy: Muuttuneet talouden perusrakenteet ovat tuoneet työelämään uudet vaatimukset -- teollista työtä on vähemmän ja kasvua syntyy palveluista. Myös vaikeus yhdistää palkkaa ja sosiaaliturvaa.

Keino: Työelämän perusteellinen muutos: perustulo, yrittämisestä byrokratia pois, yleishyödyllisiä yrityksiä, työelämä reilummaksi sekä lisää työhyvinvointia.

Puolue 6: Kokoomus

Syy: Työtehtävät ovat vaativampia, koko ajan on opittava uutta. Liian usein työantajat lähtevät siitä, että töihin halutaan ottaa vain täysin työkuntoinen ihminen, joka pystyy tekemään pitkää päivää.

Keino: Pitkäaikaistyöttömälle on tarjottava yksilöllinen ja jokaisen henkilön tarpeisiin räätälöity toimenpideohjelma, josta sovitaan yhdessä työttömän kanssa ja jonka toteutumista seurataan.

Puolue 7: Vasemmistoliitto

Syy: Työpaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eivätkä työntekijät ja työpaikat kohtaa. Aktiiviseen työllistämiseen ei ohjata tarpeeksi varoja valtion budjetissa.

Keino: Tarvitaan täsmätoimia ja varoja aktiiviseen työllistämiseen. Työttömyys tulee katkaista aktiivitoimenpiteellä vähintään kolmen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Puolue 8: Keskusta

Syy: Tuloloukkujen vuoksi pitkäaikaistyöttömien ei yksinkertaisesti kannata ottaa lyhytaikaista työtä vastaan. Lisäksi työttömien osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Keino: Tarvitaan laaja-alaista ja riittävästi resurssoitua ohjelmaa, joka sisältää toimia verotuksen, sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovittamiseksi siten, että työn tekeminen on kannattavaa.