EN: Saamelaisten maaoikeudet kuntoon!

Euroopan Neuvosto vaatii Suomea parantamaan vähemmistöjen kohtelua. Neuvosto vaatii, että Suomi tekee pikaisen päätöksen saamelaisalueen valtionmaista ja tukee enemmän kielivähemmistöjen tiedotusvälineilleitä.

Kotimaa
Euroopan Neuvoston toimitalo
Euroopan Neuvosto

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Se käsittelee erityisesti demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Euroopan Neuvosto on nyt julkistanut kolmannen raporttinsa Suomen vähemmistöjen tilasta. Aikaisemmat ovat vuosilta 2001 ja 2007.

Raportissa arvostellaan vähemmistöjen kohtelua Suomessa yllättävänkin voimakkaasti - ainakin siinä mielessä, että monet suomalaiset tuntuvat pitävän vähemmistöjen oloja turhankin hyvinä.

Raportissa arvostellaan erityisesti saamelaisten, romanien ja venäjänkielisten huonoa asemaa:

  • Saamelaisten maaoikeuskysymystä ei ole vieläkään ratkaistu ja asenteet ovat vain koventuneet viime vuosina;
  • Saamen kielilaki toimii huonosti;
  • Saamenkieliset palvelut ovat usein kiven alla;
  • Saamenkielisiin sekä venäjän- ja romaninkieliseen opetukseen ja mediaan pitää lisätä voimavaroja;
  • Vähemmistöjen tulisi päästä nykyistä paremmin päättämään erilaisista kulttuurihankkeista.

Euroopan Neuvosto perää Suomeen esimerkiksi saamenkielistä sanomalehteä. Neuvoston mukaan viikottainen saamenkielinen sivu Lapin Kansassa ei riitä, vaan rahat tulisi käyttää tehokkaammin.

ILO-ratifiointi ja saamelaisten kansanedustaja?

Euroopan Neuvosto listaa tukun toimenpide-ehdotuksia Suomelle. Kiireellisimpiä ovat saamelaisten kotiseutualueen valtionmaiden kohtalon poliittinen ratkaisu ja mahdollisesti jopa ILO:n alkuperäiskansasopimuksen ratifiointi sekä vähemmistöjen parempi edustus poliittisessa päätöksenteossa.

Neuvosto jopa väläyttää mahdollisuutta saamelaisten omaan kiintiökansanedustajaan.

Joka tapauksessa neuvosto vaatii, että Suomen tulee ponnistella enemmän kolmen eri saamen kielen säilyttämiksi ja voimistamiseksi. Saamelaiskäräjiä tulisi myös kuulla enemmän poliittisessa päätöksenteossa.

Lisäksi Euroopan Neuvosto haluaa Suomelta tiukempia otteita muukalaisvihan ja rasismin kitkemiseksi.

Lähteet: YLE Lappi