Fiva: Pankit myöntäneet asuntolainoja heppoisin perustein

Finanssivalvonnan otantatutkimuksesta ilmenee, että pankit ovat joissakin tapauksissa myöntäneet asuntoluottoja huolimatta asiakkaan heikosta maksukyvystä. Tutkimuksessa selvisi, että ensiasunto ostetaan usein kokonaan ilman omarahoitusta. Myös asuntoa vaihdettaessa luoton määrä suhteessa ostettavan asunnon arvoon on usein korkea.

talous
Asunnon pohjakuva asuntoesitteessä.

Korkeat luototusasteet kasvattavat asiakkaan riskejä ja heikentävät asuntomarkkinoiden vakautta.

Otannassa havaittiin joitakin luottoja, joita pankin ei Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan olisi pitänyt myöntää. Näissä tapauksissa luoton määrä oli yli 90 prosenttia asunnon arvosta eivätkä asiakkaan tulot lainahoidon jälkeen olleet riittävällä tasolla.

Finanssivalvonta edellyttää pankkien hallituksilta selvitystä, miten pankit korjaavat havaitut puutteet.

Finanssisektorin riskinkantokyky vahva

Finanssivalvonnan mukaan Suomen finanssisektorin riskinkantokyky on pysynyt vahvana. Finanssisektorin vakavaraisuus kokonaisuutena läpäisi Finanssivalvonnan tänä keväänä tekemän stressitestin.

Testin perusteella joidenkin yksittäisten valvottavien on kuitenkin arvioitava, onko niillä tarvetta vahvistaa pääomia tai alentaa riskitasoa.

Finanssivalvonta laati myös lisälaskelman, jolla arvioitiin vielä stressitestiä synkemmän kehityksen vaikutuksia. Lisälaskelman voimakkaat osakemarkkinamuutokset ja korkoliikkeet aiheuttaisivat huomattavia ongelmia vakuutus- ja eläkeyhtiöille.

Valvojien tämänhetkisen analyysin mukaan kaikkein suurimmat riskit EU:n pankkisektorilla ovat maksuvalmius- ja jälleenrahoituskriisit, kertoo Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen. Hänen mukaansa suomalaisten pankkien jälleenrahoitus on kuitenkin toistaiseksi säilynyt ongelmattomana.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitti eilen, että monien eurooppalaisten pankkien toiminta on huteralla pohjalla ja pankkijärjestelmän vahvistamiseksi tarvitaan lisää toimia. Vaikeuksista kärsivät IMF:n mukaan lähes kaikki Kreikan, Irlannin ja Portugalin pankit, osa Espanjan säästöpankeista sekä jotkut Saksan osavaltioiden omistamat pankit.

Lähteet: YLE Uutiset