Luontaisrohdot uhkaavat siirtyä apteekkiin

Suomalaiset luontaistuottajat katsovat perinteisten kasvirohdosvalmisteiden rekisteröintipakon syrjivän pientuottajia. EU-direktiivi siirtää lääkkeeksi luokiteltavat kasvirohdokset apteekkimyntiin. Luontaistuotteena myytävien rekisteröinti perinteisiksi kasvirohdoksiksi puolestaan on kallista.

Kotimaa
Kaksi pulloa ja pillereitä.

EU-määräykset on Suomessa pantu täytäntöön jo kohta direktiivin hyväksymisen jälkeen, vaikka kuusi vuotta kestänyt siirtymäaika päättyy vasta tämän kuun lopussa.

Muutokset näkyvät jo kauppojen luontaistuotehyllyillä. Esimerkiksi mäkikuisma-valmisteet ovat siirtyneet apteekkiin. Toisaalta apteekkimyynnistä luontaistuotekauppaan on siirtynyt ravintolisänä myytävä kalanmaksaöljy.

EU:n lääkedirektiivin muutokset koskevat kasviperäisiä valmisteita. Kasvirohdoksena niitä saa myydä vain apteekissa. Perinteisenä kasvirohdosvalmisteena voi myydä vaikka marketissa, jos tuote on rekisteröity ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean hyväksymä.

Tarkoituksena on ollut yhtenäistää käytäntöjä eri EU-maissa ja parantaa potilaan turvallisuutta.

Rekisteröinti kallista

Tuotteiden testaus ja rekisteröinti perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi vie aikaa ja tulee kalliiksi.

Pienillä yrittäjillä ei ole tähän mahdollisuutta. Esimerkiksi Hämeenkyrössä sijaitseva Frantsilan luomuyrttitila ei ole hakenut rekisteröintiä yhdellekään valmisteelle.

Tilan perustaja Virpi Raipala-Cormier sanoo, että korkeiden kustannusten takia Frantsilan tilan kokoisella yrityksellä ei ole varaa ryhtyä rekisteröintiprosessiin. Tuotetutkimuksista, rekisteröintimaksusta ja sitä seuraavasta jatkuvasta tuotevalvonnasta tulevat kustannukset nostaisivat uutteiden hinnat niin korkeiksi, etteivät asiakkaat niitä enää ostaisi.

Nyt tuotteiden koostumuksia on muutettu ja niitä myydään ravintolisänä.

Vaikka direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä eri maissa, säännösten toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Luontaistuottajat pitävät Suomen linjaa monia muita maita tiukempana.

Suomen Luontaistuotealan Keskusliitto on tehnyt komissiolle kantelun kilpailun rajoittamisesta, johon liiton mielestä suomalaistulkinnat ovat johtaneet. Liiton mukaan Fimea vaatii apteekkimyyntiin aiemmin vapaassa kaupassa olleita rohdoksia tiukemmin kuin muut Euroopan maat.

Rekisteröintejä tehty vähän

Kasvirohdosvalmisteille on Fimea hyväksynyt myyntiluvan apteekkiin runsaalle 10 valmisteelle. Hakemuksia on vireillä 15. Perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi taas on hyväksytty vasta muutama valmiste, kun hakemuksia on vireillä kymmenkunta.

Eniten hakemuksia on jättänyt sveitsiläisyhtiö A.Vogelin Suomen tytäryhtiö, jolla on jo kahden tuotteen osalta myyntilupa apteekkiin.

Lähes kymmenen tuotteen osalta on meneillään rekisteröintiprosessi perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi, mikä olisi yhtiön toive myyntikanavien maksimoimiseksi.

Toimitusjohtaja Marjatta Pyhähuhdan mukaan Fimea on yrittänyt saada esimerkiksi pitkään markkinoilla olleen Echinaforcen Suomessa pelkästään apteekkimyyntiin, vaikka se on esimerkiksi Britanniassa hyväksytty vapaaseen myyntiin perinteisenä kasvirohdosvalmisteena.

Pyhähuhta ihmettelee vakiintuneisiin valmisteisiin kohdistuvaa Suomen tiukkaa linjaa, kun internetin kautta voidaan myydä lähes mitä tahansa.

Lähteet: YLE Uutiset / Leena Räihälä