Edustajajoukko naisistui ja vanheni

Keski-Suomen kansanedustajien sukupuolijakauma naisistui ja vanheni edelliseen eduskuntaan verrattuna. Maakunnallinen edustus uudessa eduskunnassa myös kapeni hieman. HYvätuloiset edustajat käyttivät kampanjointiin melko paljon rahaa.

eduskunta

Keski-Suomen kansanedustajien sukupuolijakauma muuttui hieman edelliseen eduskuntaan verrattuna. Uusista kansanedustajista naisia on kuusi ja miehiä neljä. Edellisessä eduskunnassa sukupuolijakauma meni tasan - sekä miehiä että naisia oli viisi.

Vanhoja miehiä ja nuorempia naisia

Keskisuomalainen kansanedustajajoukko myös vanheni. Valittujen naisedustajien keski-ikä on 47,7 vuotta, kun se edellisessä eduskunnassa oli 42,4. Valittujen miesedustajien keski-ikä puolestaan on 55,75 vuotta. Miesten keski-ikä nousi edellisestä eduskunnasta liki 7,5 vuodella. Nuorimpia uudessa eduskunnassa ovat 38-vuotiaat SDP:n Susanna Huovinen sekä Kokoomuksen Henna Virkkunen ja Sinuhe Wallinheimo, jotka ovat syntyneet vuonna 1972. Vanhin uusista edustajista on puolestaan 70-vuotias Perussuomalaisten Kauko Tuupainen, joka on samalla myös koko tulevan eduskunnan vanhin edustaja.

Edustajakaarti jyväskyläläistyi

Maakunnallinen edustus uudessa eduskunnassa kapeni hieman. Aiemmista ehdokkaista kuusi oli jyväskyläläisiä. Kivijärveltä, Keuruulta, Jämsästä ja Uuraisilta oli kustakin yksi edustaja. Uudessa eduskunnassa Kivijärvi ja Jämsä saavat pitää edustajansa. Keuruu ja Uurainen sen sijaan menettivät omansa, kun Keskustan Lauri Oinonen ja Kristillisdemokraattien Toimi Kankaanniemi putosivat. Viitasaari sai oman edustajansa läpi. Uudessa kansanedustajakaartissa jyväskyläläisiä on seitsemän.

Hyvätuloisia ja koulutettuja

Keski-Suomesta eduskuntaan meni tälläkin kertaa kohtalaisen hyvätuloisia ihmisiä. YLEn vaalikoneen mukaan kaikki kymmenen tienaavat vähintään 20 000 euroa vuodessa, mutta suurin osa eli seitsemän nyt valituista kansanedustajista tienaa yli 50 000 euroa vuodessa. Kahden vuositulot ylittävät 100 000 euroa vuodessa.

Sijoituksistaan on kertonut seitsemän kansanedustajaa. Heistä kahdella ei ole lainkaan sijoituksia, mutta kahden edustajan sijoitusten arvo on yli 50 000 euroa.

Maakunnan edustajista kahdeksalla on korkeakoulututkinto. Yhdellä on ammattikoulutus, ja yksi lähtee parlamenttityöhön peruskoulupohjalta.

Isolla rahalla Arkadianmäelle

Kansanedustajanpaikka varmistui näissäkin vaaleissa melko mittavalla kampanjoinnilla. YLEn vaalikoneessa kuusi maakunnan kymmenestä kansanedustajasta arvioi etukäteen käyttävänsä vaalimainontaan yli 20 000 euroa. Kahden budjetti oli 10 000 ja 20 000 euron välillä. Vain kaksi nyt valittua edustajaa arveli käyttävänsä kampanjointiin korkeintaan 5 000 euroa.

Kansanedustajien ja heidän varaedustajiensa on toimitettava vaalirahailmoituksensa valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden sisällä vaalien jälkeen.

Lähteet: YLE Keski-Suomi