1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Uganda, Kenia, Tansania, Ruanda ja Burundi matkalla kohti liittovaltiota

Maiden välinen Itä-Afrikan Yhteisö (EAC) laajeni viime vuonna vapaakauppa-alueeksi ja on syventymässä ensi vuonna rahaliitoksi. Tavoitteena on solmia vuoteen 2015 mennessä poliittinen liittovaltio. Kunnianhimoisen tavoitteen toteutuminen on kuitenkin epävarmaa.

Ulkomaat
Kartta Tansanian ympäristöstä.
YLE/Uutisgrafiikka

Yhdentymiskehityksen taustalla on monia tekijöitä. Alueen ihmisten välillä on käyty kauppaa ja tehty yhteistyötä jo kauan ennen kuin siirtomaaisännät Belgia ja Iso-Britannia jakoivat alueen erillisiin valtioihin. Maita yhdistää yhteinen kieli suahili, vaikka se on pääkielenä vain Tansaniassa ja Keniassa.

Kehityspolitiikan asiantuntijat ovat laajalti sitä mieltä, että alueellinen yhdentyminen on avain köyhien Afrikan maiden kansantalouksien kehittymiselle, sillä se vähentää niiden riippuvuutta maailmantaloudesta luomalla laajemmat sisämarkkinat.

Yhdentymisenkehityksen tiellä on kuitenkin monia haasteita. Vaikka vapaakauppa-alue astui voimaan vuonna 2010, eivät ihmiset ja pääoma liiku vielä täysin vapaasti maiden välillä. Esimerkiksi työskentely toisessa yhteisön maassa on rajoitettua ja työlupien saaminen hankalaa. Myös opiskelijoiden liikkuvuus maiden välillä on vähäistä.

Yhdenmukaistetut tulliprosessit ja tullien poistaminen yhteisön sisällä eivät ole merkittävästi lisänneet yhteisön maiden välistä kauppaa, sillä jäljellä on vielä monia muita kaupan esteitä. Vapaakauppa-alueen suurin haaste on kuitenkin se, että alueen 133 miljoonaa asukasta ovat suurelta osin köyhiä, joten heillä on vähän ostovoimaa.

Kansalaisten suhtautuminen yhdentymiskehitykseen on varautunutta

Suuri osa Ugandan, Kenian, Tansanian, Ruandan ja Burundin kansalaisista ei ole tietoisia jo sovitusta kehityksestä kohti liittovaltiota. Yhdentyminen on ylhäältä johdettua ja riippuu alueen vahvojen johtajien omista poliittisista mielihaluista.

Monet alueen kansalaisista suhtautuvat penseästi ajatukseen omasta rahasta luopumisesta ja yhteisen valtion muodostamisesta naapureiden kanssa. Osa ugandalaisista ja tansanialaisista pelkää alueen väkirikkaimman ja kehittyneimmän maan Kenian kansalaisten valtaavan koko alueen työmarkkinat.

Ugandassa, jonka väestöstä lähes 90 prosenttia asuu maaseudulla ja kolmannes on luku- ja kirjoitustaidottomia, uuden rahayksikön käyttöönotto ja poliittisen identiteetin omaksuminen ovat valtaisia haasteita.

Maatalousvaltaisen ja köyhän maan kansalle opiskelu ja työnteko naapurimaiden alueella on etäinen haave. Toisaalta rikkaamman naapurimaan Kenian investoinnit Ugandaan antavat toivoa maan nuorille, joista 80 prosenttia on tällä hetkellä vailla työtä.

Vallan jakaminen muiden kanssa on haaste alueen autoritaarisille johtajille

Liittovaltion onnistumisen kannalta on tärkeää, että poliittinen valta jakautuu tasaisesti ja oikeudenmukaisesti jäsenmaiden kesken. Yhteisön toimielimet työstävät nyt luonnosta perustuslaiksi, joka sanelisi sen, miten valta maiden välillä jaetaan.

Ugandan presidentti Yoweri Museveni on ollut vallassa 25 vuotta ja hallitsee maataan itsevaltaisin ottein. Keniassa taas valta on jaettu kiistakumppanien Mwai Kibakin ja Raila Odingan välillä, ja heidän välinen valtataistelunsa on ollut ajoittain veristä.

Tansaniassa vallitsee käytännössä yksipuoluejärjestelmä, sillä opposition valtaanpääsy demokraattisin keinoin on lähes mahdotonta.

Kaikille kolmelle maalle on haasteellista jakaa poliittinen valta muiden kanssa. On myös odotettavaa, että Ruandan itsevaltainen ja vahva johtaja Paul Kagame haluaa maansa poliittisen painoarvon suuremmaksi kuin sen suhteessa pienempi väkiluku edellyttää.

Esimakua tulevasta vallanjaosta saatiin jo valittaessa yhteisön seuraavaa pääsihteeriä. Vaikka kiertävä virka kuuluu sovitun mukaisesti Ruandalle, erityisesti Kenia on vastustanut Ruandan pääsihteeriyttä vedoten maan etniseen epävakauteen.

Vallanjakoa ei myöskään tule helpottamaan tulevan Etelä-Sudanin valtion ja Kongon Demokraattisen Tasavallan kaavailtu liittyminen yhteisöön, minkä myötä yhteisön väkiluku tuplaantuisi.

Lähteet: YLE Uutiset / Petri Burtsov, Uganda

Lue seuraavaksi