Pohjavesisuojauksen rakentaminen jatkuu Hattelmalanharjun kupeessa

Hämeenlinnassa jatketaan pohjavesisuojauksen rakentamista Hattelmalanharjun pohjavesialueella. Töitä tehdään Hattelmalan eritasoliittymän alueella valtateillä 3 ja 10 sekä maantiellä 130. Suojaukset valmistuvat ensi syksynä.

pohjavesi

Heti vapun jälkeen kolmosmoottoritiellä ja sen rampeilla käynnistyy pohjavesisuojauksen jatkotyöt. Pohjavesisuojaus rakennetaan niin sanottuna vaativana kloridisuojauksena, jossa tien luiskiin asennetaan vettä ja muita nesteitä läpäisemätön bentoniittimatto ja muovikalvo.

Bentoniittimatto estää pintavesien tai onnettomuustapauksissa maastoon pääsevien öljyjen tai kemikaalien imeytymisen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Jyrkkien luiskien kohdilla pohjavesisuojaukset tehdään teräsbetonista ja paikoin käytetään myös teräksistä melukaidetta.

Liikennejärjestelyjä ja nopeusrajoituksia moottoritiellä

Pohjavesisuojauksen rakentaminen edellyttää ajokaistojen kaventamista ja nopeusrajoitusten alentamista. Moottoritien liikenne joudutaan ajoittain myös pysäyttämään muutaman minuutin ajaksi, kertoo Uudenmaan ELY-keskuks projektipäällikkö Heikki Koski. Pysäyttämiset tehdään Kosken mukaan ruuhka-ajan ulkopuolella.

Työn tavoitteena on suojata tärkeää pohjavesialuetta ja Kylmälahden vedenottamoa liikenteen aiheuttamilta haitoil-ta ja riskeiltä. Töiden kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat tässä hankkeen toisessa vaiheessa noin kaksi miljoonaa euroa.

Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy. Rahoituksesta vastaa Liikennevirasto.

Lähteet: YLE Häme / Anne Niskanen