Kunnat hankkivat arveluttavissa oloissa tuotettuja katukiviä ja kaivonkansia

Suomalaisten verorahoilla hankitaan epäselvissä oloissa tuotettuja katukiviä ja valurautaisia kaivonkansia. Suomalaisyritysten eettisyyttä tarkkaileva Finnwatch haastatteli 11 kuntien ja kaupunkien hankkijaa. Yksikään heistä ei aseta hankinnoilleen eettisiä vaatimuksia.

Kotimaa

Suomeen tuodaan muun muassa kiinalaisia katukiviä ja intialaisia valurautakansistoja. Finnwatch selvitti työoloja paikan päällä vuosina 2007 ja 2009 ja löysi vakavia puutteita. Työpäivät olivat ylipitkiä, palkat alittivat laillisen minimin eikä työturvallisuuteen kiinnitetty huomiota.

Finnwatch haastatteli tutkimukseensa myös yrityksiä, joilta kunnat tekevät ostonsa. Haastatelluista yrityksistä moni katsoo, että eettisten vaatimusten asettaminen on mahdotonta, sillä julkiset hankkijat valitsevat toimittajansa vain hinnan perusteella.

Vaikka osa Suomessa toimivista yrityksistä kertoo pienistä parannuksista hankintaketjuaan koskevissa eettisyysvaatimuksissa, suurin osa ei aseta vaatimuksia lainkaan. Myös vaatimusten noudattamisen valvonta on vähäistä. Muutama yritys kertoo seuraavansa toimitusketjun työoloja itse.

Kuntien mukaan eettinen kilpailuttaminen on teknisesti vaikeaa

Kunnat ja kaupungit vetoavat eettisten vaatimusten asettamisen teknisiin haasteisiin.

- Kilpailutuksia ratkotaan usein markkinaoikeudessa. Eettisten kriteerien asettaminen ei ole totuttu käytäntö, ja kunnat voivat pelätä sen vievän ne oikeuteen, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Joissakin hankinnoissa eettisyys jo huomioidaan. Esimerkiksi työvaateostoja tekevistä julkisista hankkijoista kolmasosa huomioi eettiset kriteerit.

- Vaikuttaa siltä, että eettisyys huomioidaan tuotteissa, jotka ovat näkyviä ja henkilökohtaisia. Vaate on käyttäjää lähellä toisin kuin katukivi. Vaatteiden eettisyys on myös viime vuosina noussut puheenaiheeksi, Sivonen toteaa.

Lähteet: YLE Uutiset