TAUSTA: Nokian merkitys Suomen taloudelle vähentynyt vuosikymmenessä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen keräämistä tiedoista käy ilmi, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Nokian yhteisöverotilitykset valtion kassaan ovat vaihdelleet vain 60 miljoonasta eurosta aina runsaaseen miljardiin euroon. Suomalaisten työntekijöiden määrä taas on pysynyt suhteellisen tasaisena, jos sitä vertaa Nokian koko henkilöstöön.

Nokian Suomeen maksamat yritysverot, lähde: Nokia; Jyrki Ali-Yrkkö / ETLA Kuva: YLE Uutisgrafiikka

Vuonna 2000 valtion kirstuun kertyi verotuloja noin 1,1 miljardia euroa. Viime vuonna Nokia maksoi yhteisöveroa Suomeen enää 150 miljoonaa euroa, kun huippuvuonna 2007 yritys tilitti valtion kassaan noin 1,3 miljardia. Vuosikymmenen puolivälissä Nokia maksoi Suomeen veroja 500 miljoonan euron molemmin puolin. Vuonna 2009 koettiin tilitysten aallonpohja, yhteisöveroa kertyi valtiolle vain 60 miljoonaa euroa. Osaselitys pieneen verokertymään voi olla finanssikriisi ja sitä seurannut maailmanlaajuinen taloustaantuma.

Huomionarvoista on, että Nokian liikevoiton ja sen maksaman yhteisöveron suhde on vaihdellut voimakkaasti syystä tai toisesta. Esimerkiksi vuonna 2000 Nokian liikevoitto oli melkein 5,8 miljardia ja yhteisöverotuotto valtiolle oli 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2006 liikevoitto oli noin 5,5 miljardia ja veroja tulotettiin enää 650 miljoonaa euroa. Vuonna 2007, kun Nokia teki historiansa ennätystuloksen, melkein 8 miljardin liikevoiton, veroa maksettiin Suomeen yli 1,2 miljardia euroa.

Yritykset maksavat yhteisöveroa 26 prosenttia verotettavasta tulostaan, joka taas koostuu veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksesta.

Ulkomaalaisten työntekijöiden kasvu huikeaa

Samaan aikaan Nokian henkilöstömäärä on moninkertaistunut ulkomailla, ja pysynyt vähennyksistä huolimatta, melko tasaisena Suomessa. Vuosikymmenessä suomalaisten määrä on laskenut noin 4 500 työntekijällä. Vastaavasti ulkomailla työskentelevien määrä on kasvanut melkein 77 000:lla.

Vuonna 2000 Nokialla työskenteli hieman yli 24 000 suomalaista, ulkomailla yritys työllisti melkein 36 000 työntekijää. Vuonna 2007 Nokialle työskentelevien ihmisten määrä hyppäsi aivan uusille luvuille, satoihin tuhansiin. Henkilöstön määrä kasvoi vuodessa melkein 44 000:lla, heistä kaikki työllistyivät ulkomailla. Yksi selitys työntekijöiden rajuun lisäykseen on Nokian ja Siemensin yhteisyritys Nokia Siemens Networks, joka aloitti toimintansa vuonna 2007.

Vuonna 2010 suomalalaisia työntekijöitä oli hieman alle 20 000 ja ulkomaalaisia melkein 113 000.

Vähiten Nokia työllisti suomalaisia 1990-luvun laman aikana. Vuonna 1992 suomalaisen henkilöstön määrä oli alimmillaan, vajaa 14 000 työntekijää. Samana vuonna melkein puolet Nokian henkilöstöstä työllistyi ulkomailla.