Terveysaseman voi jatkossa valita itse

Terveysaseman voi valita itse 1. toukokuuta alkaen. Ilmoitus terveysaseman vaihdosta tulee tehdä kirjallisesti. Uudistus tulee voimaan kahdessa vaiheessa.

Kotimaa
Terveysaseman voi valita vapaasti toukokuusta alkaen.
YLE

Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2011 alkaen asiakas voi valita hoidostaan vastaavan terveysaseman oman kuntansa alueelta. Toisessa vaiheessa 1.1.2014 alkaen valinnanvapaus laajenee koskemaan koko maan terveyskeskuksia ja erikoissairaanhoidon yksiköitä.

Toukokuun ensimmäisenä päivänä tulee voimaan muitakin terveydenhuoltoon liittyviä uudistuksia. Seulontojen laatua pyritään parantamaan lisäämällä laadunvarmistusta. Kunnan seuluntontaohjelman on jatkossa sisällettävä laadunhallinta- ja laadunvarmistusmenettely.

Selkäydinvammojen hoito keskitetään kolmeen yliopistosairaalaan. Lisäksi samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien välistä yhteistyötä pyritään parantamaan.

Lähteet: YLE Uutiset